Aktualności Europe Direct - Rybnik

Zakończenie działalności

Dziękujemy za współpracę!

Kwietniowe spotkania on-line i dyżury stacjonarne

Zapraszamy do udziału w dyżurach konsultantów Europe Direct - Rybnik. W kwietniu czekamy na Was on-line i stacjonarnie.

Dyżury Europe Direct w marcu 2021

Zapraszamy na marcowe spotkania – czekamy stacjonarnie i on-line.

Europe Direct - Rybnik: dyżury w lutym

W lutym 2021 serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Dyżury Europe Direct w styczniu 2021

W pierwszym miesiącu Nowego Roku zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Nowa Europa, nowe wyzwania - debata o przyszłości UE

Jaka będzie Unia Europejska za rok, pięć czy dziesięć lat? Jaką chcielibyśmy, aby była? Zapraszamy do debaty.

Dyżury Europe Direct w grudniu

W grudniu zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. I etap szkolny odbędzie się już 03 grudnia 2020 roku.

UE w liczbach. Kilka faktów na temat demografii

Sytuacja dziś i prognoza na bliższą i dalszą przyszłość oraz działania, które trzeba podejmować już teraz. Posłuchajcie wykładu, który przygotowała dla Was dr Natalia Stępień-Lampa z Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Październik miesiącem seniora

Całkiem przypadkiem okazało się, że w październiku wszystkie nasze główne działania skierowane były do śląskich seniorów i bardzo nas to cieszy! Przeczytajcie, jakie wydarzenia udało nam się zorganizować.

Stacjonarnie i on-line - dyżury w listopadzie

W listopadzie zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Jesteśmy z Wami!

Mimo pandemii i związanych z nią trudności nasz Punkt wciąż działa. We wrześniu, korzystając ze złagodzenia szeregu obostrzeń, zorganizowaliśmy kilka ciekawych inicjatyw. Zapraszamy do czytania.

Aktualności Unia Europejska

Koronawirus: Komisja proponuje system zielonych zaświadczeń cyfrowych

Komisja Europejska zaproponowała system zielonych zaświadczeń cyfrowych, który ułatwi bezpieczne przemieszczanie się na terenie UE w czasie pandemii COVID-19.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Zaangażowanie we współpracę z obywatelami na rzecz budowania odporniejszej Europy.

Pomoc humanitarna: nowe podejście do udzielania globalnej pomocy przez UE w obliczu COVID-19

Komisja zaproponowała zwiększenie wpływu globalnej pomocy humanitarnej udzielanej przez Unię Europejską w celu zaspokojenia silnie rosnących potrzeb humanitarnych, nasilonych przez pandemię COVID-19.

Przejrzystość wynagrodzeń

Komisja przedstawia wniosek w sprawie środków gwarantujących równe wynagrodzenie za taką samą pracę.

Europejski filar praw socjalnych: od zasad do działań

Komisja przedstawia ambitny program na rzecz silnej Europy socjalnej, która koncentruje się na zatrudnieniu i umiejętnościach w przyszłości, a także toruje drogę do sprawiedliwego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zwiększającego odporność ożywienia społeczno-gospodarczego.

Unia równości

Komisja Europejska przedstawia strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030

Komisja wspiera projekty reform w państwach członkowskich na rzecz większej liczby miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Komisja zatwierdziła 226 projektów we wszystkich 27 państwach członkowskich, które to projekty pomogą państwom członkowskim w opracowaniu i wdrożeniu krajowych reform mających na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego.

Ochrona europejskich konsumentów

Safety Gate skutecznie pomaga w wycofywaniu z rynku niebezpiecznych produktów wykorzystywanych do walki z COVID-19.

Nowe unijne etykiety energetyczne obowiązujące od dnia 1 marca 2021 r.

Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od poniedziałku 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie rozpoznawalna unijna etykieta energetyczna.

Komisja proponuje nowe rozporządzenie, aby podróżni w UE mogli nadal korzystać z bezpłatnego roamingu

W czasach, gdy podróże inne niż niezbędne nie są zalecane, jest to ważne działanie z myślą o lepszej przyszłości.

Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu

Komisja Europejska przyjęła nową Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której nakreślono, jak przygotować się na nieuniknione skutki tej zmiany.

Ochrona osób pracujących za pośrednictwem platform

Komisja rozpoczyna pierwszy etap konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi na temat sposobów poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy.