Aktualności Europe Direct - Rybnik

Dyżury Europe Direct w marcu 2021

Zapraszamy na marcowe spotkania – czekamy stacjonarnie i on-line.

Europe Direct - Rybnik: dyżury w lutym

W lutym 2021 serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Dyżury Europe Direct w styczniu 2021

W pierwszym miesiącu Nowego Roku zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Nowa Europa, nowe wyzwania - debata o przyszłości UE

Jaka będzie Unia Europejska za rok, pięć czy dziesięć lat? Jaką chcielibyśmy, aby była? Zapraszamy do debaty.

Dyżury Europe Direct w grudniu

W grudniu zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. I etap szkolny odbędzie się już 03 grudnia 2020 roku.

UE w liczbach. Kilka faktów na temat demografii

Sytuacja dziś i prognoza na bliższą i dalszą przyszłość oraz działania, które trzeba podejmować już teraz. Posłuchajcie wykładu, który przygotowała dla Was dr Natalia Stępień-Lampa z Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Październik miesiącem seniora

Całkiem przypadkiem okazało się, że w październiku wszystkie nasze główne działania skierowane były do śląskich seniorów i bardzo nas to cieszy! Przeczytajcie, jakie wydarzenia udało nam się zorganizować.

Stacjonarnie i on-line - dyżury w listopadzie

W listopadzie zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Jesteśmy z Wami!

Mimo pandemii i związanych z nią trudności nasz Punkt wciąż działa. We wrześniu, korzystając ze złagodzenia szeregu obostrzeń, zorganizowaliśmy kilka ciekawych inicjatyw. Zapraszamy do czytania.

Zapraszamy na nasze dyżury w październiku

Już teraz zaplanujcie udział w naszych październikowych dyżurach on-line oraz spotkania podczas dyżurów stacjonarnych!

Spójny rozwój - trwała zmiana

„Spójny rozwój – trwała zmiana. Jak UE wpłynęła na nasze życie?” to debata o Unii Europejskiej, przeprowadzona i przygotowana przez konsultantów Europe Direct - Rybnik. Zapraszamy do oglądania!

Aktualności Unia Europejska

Porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

EFS+ będzie głównym instrumentem finansowym służącym wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych, wspieraniu miejsc pracy i tworzeniu sprawiedliwego, sprzyjającego włączeniu społecznemu społeczeństwa.

Przegląd stron internetowych pod kątem pseudoekologicznego marketingu

Połowa twierdzeń dotyczących ekologiczności nie jest poparta dowodami.

Komisja inicjuje debatę na temat radzenia sobie ze skutkami starzenia się społeczeństwa

W kolejnych dziesięcioleciach liczba osób starszych w UE będzie wzrastać. Obecnie osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią 20 proc. ludności, a w 2070 r. wskaźnik ten ma wynieść 30 proc.

Bardziej ekologiczna konsumpcja

Komisja Europejska uruchamia realizację zobowiązania dotyczącego ekologicznej konsumpcji, a pierwsze przedsiębiorstwa zobowiązują się do podjęcia konkretnych działań na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju

Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach REACT-EU

Państwa członkowskie UE będą mogły wkrótce korzystać ze środków w ramach pakietu Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy.

Komisja zatwierdza wart 1,9 mld euro polski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa

Komisja Europejska zatwierdziła polski program mający na celu wsparcie przedsiębiorstw działających w określonych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa.

Komisja określa kluczowe działania, aby wspólnie walczyć z COVID-19

Komisja określiła szereg działań, które należy podjąć, aby zintensyfikować walkę z pandemią.

Nowy europejski Bauhaus

Komisja rozpoczęła fazę projektową inicjatywy „nowy europejski Bauhaus".

Europejska inicjatywa obywatelska

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja Europejska odpowiada na inicjatywę „Minority Safepack".

Komisja zakończyła wstępne rozmowy z firmą Valneva w sprawie zabezpieczenia dostępu do nowej potencjalnej szczepionki

Planowana umowa z firmą Valneva umożliwi wszystkim państwom członkowskim wspólny zakup 30 mln dawek potencjalnej szczepionki i opcję zamówienia dodatkowo do 30 mln dawek.

Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji

Pierwsze inwestycje kapitałowe o wartości 178 mln euro w przełomowe innowacje.

Nowe przepisy dotyczące OLAF-u pomagają służbom dochodzeniowym i prokuratorom UE w zwalczaniu nadużyć finansowych

Parlament Europejski przyjął nowe przepisy, które wzmacniają rolę Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i torują drogę do sprawnej współpracy z nową Prokuraturą Europejską (EPPO).