Aktualności Europe Direct - Rybnik

Kwietniowe spotkania on-line i dyżury stacjonarne

Zapraszamy do udziału w dyżurach konsultantów Europe Direct - Rybnik. W kwietniu czekamy na Was on-line i stacjonarnie.

Dyżury Europe Direct w marcu 2021

Zapraszamy na marcowe spotkania – czekamy stacjonarnie i on-line.

Europe Direct - Rybnik: dyżury w lutym

W lutym 2021 serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Dyżury Europe Direct w styczniu 2021

W pierwszym miesiącu Nowego Roku zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Nowa Europa, nowe wyzwania - debata o przyszłości UE

Jaka będzie Unia Europejska za rok, pięć czy dziesięć lat? Jaką chcielibyśmy, aby była? Zapraszamy do debaty.

Dyżury Europe Direct w grudniu

W grudniu zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. I etap szkolny odbędzie się już 03 grudnia 2020 roku.

UE w liczbach. Kilka faktów na temat demografii

Sytuacja dziś i prognoza na bliższą i dalszą przyszłość oraz działania, które trzeba podejmować już teraz. Posłuchajcie wykładu, który przygotowała dla Was dr Natalia Stępień-Lampa z Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Październik miesiącem seniora

Całkiem przypadkiem okazało się, że w październiku wszystkie nasze główne działania skierowane były do śląskich seniorów i bardzo nas to cieszy! Przeczytajcie, jakie wydarzenia udało nam się zorganizować.

Stacjonarnie i on-line - dyżury w listopadzie

W listopadzie zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line oraz stacjonarnych.

Jesteśmy z Wami!

Mimo pandemii i związanych z nią trudności nasz Punkt wciąż działa. We wrześniu, korzystając ze złagodzenia szeregu obostrzeń, zorganizowaliśmy kilka ciekawych inicjatyw. Zapraszamy do czytania.

Zapraszamy na nasze dyżury w październiku

Już teraz zaplanujcie udział w naszych październikowych dyżurach on-line oraz spotkania podczas dyżurów stacjonarnych!

Aktualności Unia Europejska

Komisja proponuje nowe rozporządzenie, aby podróżni w UE mogli nadal korzystać z bezpłatnego roamingu

W czasach, gdy podróże inne niż niezbędne nie są zalecane, jest to ważne działanie z myślą o lepszej przyszłości.

Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu

Komisja Europejska przyjęła nową Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której nakreślono, jak przygotować się na nieuniknione skutki tej zmiany.

Ochrona osób pracujących za pośrednictwem platform

Komisja rozpoczyna pierwszy etap konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi na temat sposobów poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy.

Komisja zmierza w kierunku otwartej, zrównoważonej i asertywnej polityki handlowej Unii

Komisja Europejska przedstawiła strategię handlową na nadchodzące lata. Odzwierciedla ona koncepcję otwartej strategicznej autonomii i opiera się z jednej strony na gotowości Unii do wspierania ożywienia gospodarczego przez forsowanie transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Koronawirus: Europa gotowa na zagrożenie wariantami wirusa

Komisja proponuje szybkie działania przygotowujące Europę na coraz większe zagrożenie w związku z wariantami koronawirusa.

Nowy multilateralizm na miarę XXI wieku: strategia Unii

Komisja i Wysoki Przedstawiciel zaprezentowali nową strategię mającą na celu zwiększenie wkładu UE w multilateralizm oparty na zasadach.

Program LIFE: UE inwestuje 121 mln euro w projekty w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu

Dwa z tych projektów realizowane będą w Polsce: Przygotowanie do działań w dziedzinie klimatu w Małopolsce oraz Sprzątanie terenów nad rzeką Pilicą.

Ochrona danych: Komisja Europejska rozpoczyna procedurę dotyczącą przepływu danych osobowych do Wielkiej Brytanii

Komisja wszczęła procedurę w sprawie przyjęcia dwóch decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa.

Jak powstrzymać dezinformację o szczepieniach?

Od rozpoczęcia kampanii szczepień na COVID-19 w UE w grudniu 2020 fala błędnych i nieprawdziwych informacji na temat szczepionek krąży w internecie i na portalach społecznościowych.

11 lutego 2021, Bruksela Prognoza gospodarcza z zimy 2021 r.: Ciężka zima, ale widać światło na końcu tunelu

Europa nadal jest sparaliżowana pandemią koronawirusa. Ponowny wzrost liczby zakażeń oraz pojawienie się nowych, bardziej zakaźnych szczepów koronawirusa zmusiły wiele państw członkowskich do ponownego wprowadzenia lub zaostrzenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się pandemii. Jednocześnie

UE właściwym miejscem przeciwdziałania skutkom pandemii, ale potrzebne są reformy - pokazują wyniki najnowszego sondażu

Odsetek obywateli (50%) z pozytywną opinią o UE wzrósł o 10 punktów procentowych w porównaniu do jesieni 2019 roku. 48% badanych życzy sobie, aby walka z ubóstwem i nierównościami społecznymi była priorytetem w działaniach Parlamentu Europejskiego. 63% respondentów chce większej roli Parlamentu w przyszłości.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wynik głosowania Parlamentu Europejskiego, który stanowi potwierdzenie osiągniętego w grudniu 2020 r. porozumienia politycznego w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Jest to ważny krok w kierunku