12 marca br. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik uczestniczył w X Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Rybniku, które zorganizowane zostały przez Punkt Pośrednictwa Pracy Ochotniczych Hufców Pracy, a odbyły się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rybniku. W ramach Targów ED – Rybnik przygotował swoje stoisko informacyjne, na którym odpowiadał na pytania dotyczące możliwości pracy i edukacji w zjednoczonej Europie.