Globalna reakcja na pandemię koronawirusa

Unijny humanitarny most powietrzny i dodatkowa pomoc w wysokości 70 mln euro dla Jemenu

Z Liège w Belgii wyleciał samolot w ramach unijnego humanitarnego mostu powietrznego. Ładunek zawiera artykuły medyczne i inne niezbędne produkty, które zwiększą wsparcie humanitarne dla tego kraju. Łącznie Jemeńczykom najbardziej potrzebującym pomocy dostarczane jest ponad 220 ton artykułów pierwszej potrzeby. Można tego było łatwiej dokonać dzięki wspólnym wysiłkom Szwecji i UE.

 

Ten unijny humanitarny most powietrzny kompensuje skutki wyzwań natury logistycznej i ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa, jako że tradycyjne kanały dostaw poważnie ucierpiały. UE przeznacza też dodatkowe 70 mln euro na zwiększenie skali pomocy w Jemenie, zwiększając wsparcie humanitarne w 2020 r. do 115 mln euro.

 

Janez Lenarčič, komisarz do spraw zarządzania kryzysowego, powiedział: Unijny humanitarny most powietrzny do Jemenu to największa tego rodzaju operacja od czasu, kiedy zainicjowaliśmy nasze loty do krajów dotkniętych koronawirusem. Ta operacja UE i dodatkowe środki finansowe odzwierciedlają wagę pomocy dla mieszkańców Jemenu znajdujących się w potrzebie. Szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa w kraju objętym już najpoważniejszym kryzysem humanitarnym na świecie zwiększyło jeszcze bardziej cierpienie ludności. Pomoc potrzebna jest już dziś, nie jutro. Apeluję do wszystkich stron konfliktu o przestrzeganie swojego międzynarodowego obowiązku udzielania nieograniczonego dostępu bezstronnym organizacjom humanitarnym, tak aby mogły one pomóc mieszkańcom Jemenu.

Unijny humanitarny most powietrzny do Jemenu będzie do początku sierpnia przewoził pilne ładunki humanitarne zarówno do Adenu, jak i do Sany. Dostawy wesprą działania zwalczające koronawirusa i umożliwią kontynuację innych ratujących życie programów humanitarnych realizowanych przez agencje ONZ, międzynarodowe organizacje pozarządowe oraz Czerwony Krzyż/Czerwony Półksiężyc.

 

Finansowane przez UE działania humanitarne w Jemenie obejmują głównie wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych dla ludności cywilnej dotkniętej konfliktem, ostrym niedożywieniem, brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, klęskami żywiołowymi i epidemiami.