Wykład otwarty

W tych trudnych czasach epidemii, UE i kraje członkowskie współpracują ze sobą, by wzmocnić narodowe systemy opieki zdrowotnej. Wspólnymi siłami próbują wypracować metody działania skoncentrowane na łagodzeniu skutków społeczno-gospodarczych. Na czym polega unijna solidarność w obliczu pandemii COVID-19? Tego tematu dotyczył wykład otwarty przeprowadzony 23 czerwca w Rybniku.

 

Komisja Europejska podjęła szereg działań, które mają na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków epidemii COVID-19.

W dobie pandemii jej głównym celem jest:

  • zapewnienie wsparcia narodowym systemom opieki zdrowotnej,
  • wsparcie przedsiębiorstw oraz obywateli, aby zabezpieczyć dochody i miejsca pracy Europejczyków
  • zagwarantować  płynność sektora finansowego
  • pomoc państwom członkowskim w prowadzeniu skoordynowanych działań w ramach opracowanego Pakietu Stabilności i Wzrostu.

Przywódcy UE przygotowują także nowe ramy długofalowego budżetu UE na lata 2021-2027 oraz plan odbudowy Europy. Ilość działań i inicjatyw podjętych przez Komisję Europejską oraz poszczególne instytucje UE jest ogromna.

 

 

O tym wszystkim w dniu 23 czerwca 2016 r. opowiadał uczestnikom wykładu otwartego konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Rybnik.

Wykład został zorganizowany we współpracy z Superfundacją. W czasie wydarzenia zostały zachowane wszystkie wymogi reżimu sanitarnego (dystansowanie, dezynfekcja) wynikające z epidemii.