UE w liczbach. Kilka faktów na temat demografii

Ilu Europejczyków mieszka w UE? Jak na tym tle przedstawia się Polska? Jakie liczby są ważne z punktu widzenia przyszłości Unii Europejskiej? Starzenie się społeczeństwa, dzietność, migracje, ich przyczyny i konsekwencje. Sytuacja dziś i prognoza na bliższą i dalszą przyszłość oraz działania, które trzeba podejmować już teraz. Posłuchajcie wykładu, który przygotowała dla Was dr Natalia Stępień-Lampa z Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Podczas prelekcji przedstawione zostały podstawowe dane dotyczące ludności Unii Europejskiej, w tym odniesiono się do trendów w zakresie starzenia się społeczeństwa oraz migracji. Zwrócono także uwagę na gęstość zaludnienia oraz na to, czy obywatele poszczególnych państw w swej przeważającej większości zamieszkują w miastach czy też na obszarach wiejskich. Następnie prelegentka odniosła się do tematu dzietności, czyli średniej liczby dzieci, które posiadać będzie statystyczna kobieta w wieku rozrodczym. W nawiązaniu do tego problemu, przedstawione zostały między innymi diagnozowane przez naukę przyczyny spadku dzietności, z wyróżnieniem zmian społecznych i mentalnościowych oraz przy zwróceniu uwagi na dalsze skutki społeczne niskiej dzietności.

 

W kolejnej części wykładu szeroko omówiony został, dostrzegalny w wielu wysoko rozwiniętych państwach, problem starzenia się społeczeństwa, tj. zwiększania się odsetku osób z najstarszych grup wiekowych. Jak wiadomo, zjawisko to pociąga za sobą szereg negatywnych konsekwencji i wymaga od państw UE, w tym Polski, podejmowania określonych działań i to już na tym etapie, na którym obecnie się znajdujemy. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę przewidywaną średnią długość życia przeciętnego Europejczyka, do czego także odnosi się dr Stępień.

 

Podsumowaniem prelekcji było wskazanie zmian z zakresu polityki społecznej, które wymusi zjawisko starzenia się społeczeństwa. W tym zakresie zwrócono uwagę przede wszystkim na: mniejszą liczbą „rąk do pracy”, większe zapotrzebowanie na opiekę medyczną oraz stacjonarną, problemy sektora ubezpieczeń społecznych, konieczność wsparcia dzietności, otwarcie rynku pracy na imigrację, a wreszcie promocja aktywnej starości.

Zapraszamy do oglądania: