Celem negocjacji jest usunięcie barier w handlu towarami i usługami, stworzenie możliwości dla małych i dużych przedsiębiorstw, jak również ustanowienie zgodnych z innymi umowami handlowymi UE ambitnych przepisów, przyczyniających się do kształtowania globalnego handlu.
Rozpoczęcie negocjacji z Australią jest częścią unijnego programu na rzecz otwartego i sprawiedliwego handlu. W ubiegłym roku zakończono negocjacje z Japonią, a wiosną tego roku z Meksykiem. We wrześniu ubiegłego roku weszła również w życie umowa handlowa między UE a Kanadą. Przyszła umowa między UE a Australią przyczyni się do dalszego wzmocnienia zaangażowania UE w regionie Azji i Pacyfiku.
Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: Z niecierpliwością oczekuję na moment, kiedy Australia dołączy do grona naszych partnerów handlowych wyznających podobne wartości. Szczególnym optymizmem napawa fakt, że Australia podziela nasze zaangażowanie na rzecz pozytywnego programu w sprawie handlu, a także przekonanie, że dobre umowy handlowe przynoszą korzyści obu stronom. Wynikiem naszych negocjacji będzie porozumienie, które przyniesie wyraźne korzyści zarówno dla UE, jak i dla Australii. Będzie ono oznaczać nowy impuls dla możliwości gospodarczych przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i małych, oraz dla tworzenia nowych miejsc pracy.
Jak podano w dzisiejszym oświadczeniu, odbędzie się w Brukseli w dniach od 2 do 6 lipca pierwsza oficjalna runda rozmów między zespołami negocjatorów obu stron.
Australia jest jednym z najszybciej rosnących rozwiniętych gospodarek. Wynegocjowała ona niedawno z 10 innymi państwami w regionie Pacyfiku wszechstronne i progresywne porozumienie o partnerstwie transpacyficznym (CPTPP). Przyszła umowa między UE a Australią umożliwi europejskim przedsiębiorstwom konkurowanie na równych warunkach z przedsiębiorstwami z państw, z którymi Australia posiada już umowy handlowe.
UE jest już drugim największym partnerem handlowym Australii. Dwustronny handel towarami między UE a Australią stale wzrastał w ostatnich latach, osiągając w ubiegłym roku niemal 48 mld EUR. Główna część eksportu z UE do Australii to sprzęt transportowy, maszyny i urządzenia, chemikalia, żywność i usługi. Wartość dwustronnego handlu usługami wynosi około 28 mld EUR. Porozumienie to mogłoby zwiększyć handel towarami między oboma partnerami o ponad jedną trzecią. Na stronach internetowych znaleźć można informacje dotyczące negocjacji, w tym arkusz informacyjny, przykłady eksportujących małych przedsiębiorstw, dane statystyczne i inne materiały. 
Wizyta komisarz Cecilii Malmström w Australii
Podczas wizyty w Australii komisarz Cecilia Malmström spotka się także z gubernatorem generalnym Australii Peterem Cosgrovem; z minister spraw zagranicznych Julie Bishop; z ministrem rolnictwa Davidem Littleproudem; a także z przedstawicielami opozycji. W dniu dzisiejszym wygłosi ona również tegoroczny, dedykowany Robertowi Schumanowi wykład na Państwowym Uniwersytecie Australijskim zatytułowany„UE–Australia: globalny sojusz na rzecz wymiany handlowej".
Komisarz Malmström weźmie udział w dyskusji panelowej z australijskimi przedsiębiorstwami oraz spotka się z przedstawicielami europejskich przedsiębiorstw prowadzących w Australii działalność. Wraz z ambasadorem UE Michaelem Pulchem komisarz będzie także miała okazję spotkać się z przedstawicielami australijskiego społeczeństwa obywatelskiego, w tym z przedstawicielami organizacji zajmujących się klimatem i prawami człowieka, związków zawodowych i środowiska akademickiego.
We wtorek, podczas wizyty w Sydney odwiedzi ona również siedzibę główną Cicada Innovations, inkubatora opartej na zaawansowanych technologiach przedsiębiorczości, gdzie spotka się z przedstawicielami nowozałożonych przedsiębiorstw prowadzących działalność w takich dziedzinach jak robotyka, technologie nowej generacji sieci Wi-Fi i środki medyczne.
Po wizycie w Australii, komisarz Cecilia Malmström uda się do Wellington, gdzie rozpocznie w czwartek w tym tygodniu (21 czerwca) negocjacje handlowe między UE a Nową Zelandią.
Kontekst
W dniu 22 maja Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję upoważniającą do rozpoczęcia negocjacji między UE a Australią w sprawie umowy o wolnym handlu.
Dotychczas wzajemne stosunki handlowe i gospodarcze UE i Australii oparte były na ramach partnerstwa UE-Australia z 2008 r.