Już 21 marca br. mamy zaszczyt zaprosić do udziału w pierwszym w Rybniku Transgranicznym Dialogu Obywatelskim „Przyszłość Unii Europejskiej”, za którego organizacją stoją dwa Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct: polski ED – Rybnik i funkcjonujący na Słowacji ED – Trstená. Wydarzenie odbędzie się 21 marca 2019 roku w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach (ul. 1 Maja 91B, 44-206 Rybnik) w godzinach 12.30-15.30.

 

Gościem specjalnym Dialogu będzie Pan Krzysztof Wójcik z Dyrekcji Generalnej Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, który przeprowadzi prelekcję pt. „Przyszłość UE to Twoja przyszłość”. Nie zabraknie także głosu naszych słowackich partnerów. Przedstawiciele Europe Direct – Trstená opowiedzą „Jak Słowacy oceniają UE i jakie korzyści z niej czerpią?”.

 

Ramowy harmonogram:

 

12.30-12.40 Powitanie: Sylwia Kempa, PIEED - Rybnik

12.40-13.30 Wykład: Przyszłość UE to Twoja przyszłość, Krzysztof Wójcik, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna: Polityka regionalna i miejska

13.30-13.50 Wykład: Jak Słowacy oceniają UE i jakie korzyści z niej czerpią? PIEED – Trstená (Słowacja)

13.50-14.50 Dyskusja moderowana: UE – wspólne wyzwanie, wspólne możliwości

14.50-15.00 Podsumowanie

15.00-15.30 Let’s discuss

 

Podczas wskazanego wydarzenie pragniemy pokazać młodym ludziom iż Unia Europejska, choć ma swoje problemy i nie jest projektem doskonałym, niewątpliwie jest jedyną alternatywą dla rozwoju Polski i innych państw europejskich, a tym samym uzmysłowić wszystkim obecnym wagę zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Podczas debaty szczególny nacisk położony zostanie na rolę aktywności obywatelskiej w kształtowaniu europejskiej wizji oraz na wartości, które winny przyświecać integracji państw członkowskich.

 

Dialogi Obywatelskie to forma debaty publicznej, która zaproponowana została przez Komisję Europejską i jest realizowana we wszystkich unijnych państwach członkowskich. Uczestniczą w niej przedstawiciele unijnych instytucji, którzy gotowi są nie tylko zabrać głos, ale także odpowiadać na pytania obywateli zjednoczonej Europy.

 

Zapraszamy!