Portalu TAXEDU, którego nazwa pochodzi od słów „podatek” i „edukacja”, to specjalnie przygotowane informacje adresowane są do trzech grup wiekowych:

  • Dzieci: wyjaśnienie, czym są podatki i jakie przynoszą korzyści na co dzień każdemu z nas. Ta część zawiera zaskakujące i zabawne fakty na temat podatków z całej Europy, które sprawiają, że uczenie się jest fajne. Używany język jest prosty i przystępny.
  • Nastolatki: wyjaśnienie, czym są podatki i jakie korzyści przynoszą na co dzień każdemu z nas. Ta część zawiera więcej szczegółowych informacji niż sekcja dla dzieci, a także konkretne przykłady powiązane z zainteresowaniami nastolatków (pobieranie muzyki, zakupy online itp.).
  • Młodzi dorośli: informacje istotne na tym szczególnym etapie życia, czyli wchodzenia młodych ludzi w dorosłość (czy trzeba płacić podatki przy rozpoczynaniu nauki na uczelni wyższej, przy zakładaniu własnej firmy lub przy pracy w innym kraju itp.).

Informacje przekazywane są w formie gier, e-learningów i materiałów wideo, tak aby młodzi Europejczycy mogli dowiedzieć się więcej na temat różnych form podatków i związanych z nimi zagadnień (oszustw podatkowych, unikania opodatkowania itp.) w dowcipnej i angażującej formie.

 

Kącik dla nauczycieli oferuje zasoby, wskazówki i techniki nauczania w szkole o podatkach i korzyściach jakie płyną z ich płacenia.

 Cele portalu internetowego TAXEDU to:

  • wniesienie wkładu w edukację fiskalną młodych obywateli Unii Europejskiej;
  • ograniczenie w Europie unikania opodatkowania i oszustw podatkowych poprzez lepsze informowanie i edukowanie w tej dziedzinie;
  • dostarczenie obywatelom Unii Europejskiej informacji o usługach i obiektach sfinansowanych z podatków (edukacja, opieka zdrowotna itp.).

Portal powstał w ramach projektu, który był prowadzony przez Parlament Europejski i Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej) przy udziale krajowych administracji podatkowych. Co najważniejsze projektowanie portalu odbywało się przy współpracy i konsultacjach z młodzieżą, która przekazywała swoje opinie na temat treści edukacyjnych.

 

https://europa.eu/taxedu/home_pl

 

Polecamy!