Część z nich omówiona została podczas szkolenia dla przedstawicieli tych podmiotów, które zorganizowane zostało przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik. Spotkanie odbyło się w dniu 25 stycznia 2019 roku w Pawłowicach. Uczestniczyły w nim osoby związane z funkcjonowaniem różnego typu organizacji, których pola działania dotyczyły kilku istotnych sfer życia społecznego. Podczas szkolenia poruszony został przede wszystkim temat możliwości finansowania działalności ngo ze środków unijnych, ale nie zabrakło także przedstawienia oferty wzywającej do zaangażowania się w aktywność zjednoczonej Europy.