Strategia farmaceutyczna dla Europy

Komisja przyjęła 25 listopada strategię farmaceutyczną dla Europy, aby zapewnić pacjentom dostęp do innowacyjnych i przystępnych cenowo leków oraz wspierać konkurencyjność, innowacyjność i zrównoważony charakter unijnego przemysłu farmaceutycznego. Dzięki tej strategii Europa będzie w stanie zaspokoić swoje zapotrzebowanie na leki, również w czasach kryzysu, dzięki niezawodnym łańcuchom dostaw. Zgodnie z apelem wystosowanym przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii wspomniana strategia stanowić będzie kluczowy element procesu budowy silniejszej Europejskiej Unii Zdrowotnej i pomoże stworzyć odporny na kryzys unijny system farmaceutyczny dostosowany do przyszłych wyzwań.

 

Strategia farmaceutyczna dla Europy ma cztery główne cele:

  • zapewnienie pacjentom dostępu do przystępnych cenowo leków oraz zaspokojenie aktualnych potrzeb medycznych (np. w dziedzinie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, nowotworów, chorób rzadkich)
  • wspieranie konkurencyjności, innowacyjności i zrównoważonego charakteru unijnego przemysłu farmaceutycznego oraz sprzyjanie opracowywaniu bezpiecznych, skutecznych i bardziej ekologicznych leków wysokiej jakości
  • wzmocnienie mechanizmów służących zapewnieniu gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych i reagowania na tego rodzaju sytuacje oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw
  • zapewnienie silnej pozycji UE na arenie międzynarodowej poprzez promowanie wysokich standardów jakości, skuteczności i bezpieczeństwa.

Chociaż strategia ta jest czymś więcej niż instrumentem reagowania na sytuacje kryzysowe, przy jej tworzeniu uwzględniono wnioski płynące z początkowej reakcji na pandemię COVID-19, a dzięki niej europejski sektor farmaceutyczny będzie lepiej przygotowany i bardziej odporny na przyszłe wyzwania.

W strategii przedstawiono konkretne działania mające na celu zapewnienie dostępności i przystępności cenowej leków. Wspiera ona zróżnicowane i bezpieczne łańcuchy dostaw, zapewniając otwartą autonomię strategiczną UE na świecie, a także promuje produkty farmaceutyczne zrównoważone pod względem środowiskowym.

Strategia zagwarantuje również, że polityka farmaceutyczna UE będzie nadal służyć zdrowiu publicznemu w stale zmieniającym się otoczeniu, w którym zachodzi transformacja naukowa i handlowa. Będzie ona wspierać innowacje skoncentrowane na pacjencie oraz uwzględni zmiany cyfrowe i technologiczne.

 

Wypowiedzi członków kolegium komisarzy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Pandemia koronawirusa uwypukliła bezwzględną konieczność wzmocnienia naszych systemów opieki zdrowotnej. Wiąże się to m.in. z zapewnieniem dostępu do bezpiecznych, skutecznych i wysokiej jakości leków oferowanych po przystępnej cenie. W trudnych warunkach gospodarczych i społecznych, których doświadcza obecnie UE, dzięki przyjętej dziś strategii Europa i Europejczycy będą mogli nadal korzystać z takich leków. Wzywam państwa członkowskie i Parlament do poparcia tej inicjatywy, która będzie wprowadzana w życie w ciągu najbliższych trzech lat i w okresie późniejszym.

 

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas zauważył: Skuteczne i bezpieczne leki, szczepionki i terapie pomogły w przeszłości wyeliminować niektóre z głównych źródeł schorzeń i chorób zagrażających życiu. Produkty te będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony zdrowia i dobrostanu obywateli Unii w tych trudnych czasach. Przedstawiona dziś strategia pomoże unijnemu przemysłowi farmaceutycznemu utrzymać konkurencyjność i innowacyjność, przy uwzględnieniu potrzeb pacjentów i potrzeb naszych systemów opieki zdrowotnej.

 

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Inicjujemy dziś działania, które mają doprowadzić do tego, by bezpieczne i skuteczne leki były zawsze dostępne i przystępne cenowo dla wszystkich pacjentów w całej UE. Dzięki naszej strategii farmaceutycznej dla Europy wywiązujemy się z zobowiązania do stworzenia dostosowanego do przyszłych wyzwań i skoncentrowanego na pacjencie środowiska farmaceutycznego, w ramach którego przemysł UE może opracowywać innowacje, rozwijać się i umacniać swoją pozycję światowego lidera. Jest to nasza długofalowa wizja otwartej strategicznej autonomii, a także nasza reakcja na obecne wyzwania i słabości, które ujawniła pandemia COVID-19. Dzisiaj wprowadziliśmy kolejny filar Europejskiej Unii Zdrowotnej.