Stoiska informacyjne

Podczas konferencji, wydarzeń plenerowych, pikników, festynów i wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba odpowiadania na pytania o szeroko rozumiane funkcjonowanie Unii Europejskiej Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik przygotowuje swoje stoiska informacyjne lub informacyjno-promocyjne.

 

Tematyczne stoiska informacyjne

Każdorazowo charakter stoiska uzależniony jest od rodzaju wydarzenia, któremu towarzyszy i od grupy docelowej, do której jest ono skierowane. Do adresatów działania dostosowujemy także przekaz, z którym czekamy w naszym namiocie czy przy naszym stoliku. Podczas wydarzeń dla studentów i uczniów udzielamy kompleksowych porad dotyczących pracy lub nauki za granicą, stypendiów dla młodych naukowców, staży, praktyk i pracy za granicą, a także zaangażowania się w działania wolontariatu europejskiego i Europejskiego Korpusu Solidarności. W ramach otwartych wydarzeń o charakterze kulturalnym (np. pikników historycznych), które z założenia gromadzą osoby o różnych potrzebach informacyjnych i w różnym wieku, służymy odpowiedziami na wszelkiego typu zapytania, promujemy Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego i organizujemy gry i zabawy o tematyce unijnej. Podobne działania podejmujemy podczas lokalnych wydarzeń plenerowych o charakterze rekreacyjnym bądź rozrywkowym organizowanych na przykład przez miasta lub organizacje pozarządowe. Zależy nam, aby przy okazji takich spotkań informować o możliwościach, jakie daje Unia i o korzyściach z członkostwa.

 

Odwiedź nas!

Organizowane przez Europe Direct – Rybnik stoiska informacyjne to informacja, wiedza i wspólna zabawa. Podczas ich trwania uzyskać można odpowiedzi na pytania o tematyce europejskiej, otrzymać darmowe publikacje i broszury informacyjne oraz wziąć udział w różnego rodzaju zabawach, które oczywiście zawsze dotyczą zjednoczonej Europy. Rozumiemy, że z informacją nie tylko warto wyjść do ludzi, ale także to, że najlepiej uczy się przez zabawę.

 

Instytucje i organizacje zainteresowane udziałem Punktu w organizowanych przez nie wydarzeniach zapraszamy do kontaktu. Za przygotowanie i przeprowadzenie swojego stosika informacyjnego ED – Rybnik nie pobiera żadnych opłat.