„Spójny rozwój – trwała zmiana. Jak UE wpłynęła na nasze życie?” - debata o Unii Europejskiej

 

Podczas debaty konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik odpowiadają na najczęstsze pytania, jakie otrzymują od młodych obywateli zjednoczonej Europy. Na początek poruszony został w niej temat zakładania własnej działalności gospodarczej ze wsparciem z funduszy europejskich. Konsultanci krok po kroku omawiają co należy zrobić, aby takie wsparcie otrzymać, jak wygląda proces ubiegania się o pieniądze i na co można je przeznaczyć, a co zostało z tej możliwości wykluczone. W ramach rozmowy pojawia się także wiele cennych wskazówek, zwracających uwagę na kwestie, które warto przemyśleć przed przystąpieniem do zakładania własnej firmy. Następnie konsultanci odnieśli się do drugiej ważnej dla młodych osób kwestii, czyli do projektów wolontariatu europejskiego, które umożliwiają zainteresowanym osobom zdobycie pierwszego doświadczenia, a także stanowić mogą dobry krok w stronę decyzji, co dalej robić w życiu, jaką drogę zawodową wybrać. W tym zakresie pracownicy ED – Rybnik wytłumaczyli, na czym polega wolontariat europejski oraz wskazali, gdzie szukać sprawdzonych informacji na jego temat. Podjęto także ważne kwestie – dotyczące między innymi bezpieczeństwa, finansowania, wyżywienia czy zamieszkania w trakcie trwania wolontariatu. Kolejna część debaty dotyczyła Europejskiego Korpusu Solidarności, a przede wszystkim jego lokalnych, niewielkich projektów, które umożliwiają rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej. Konsultanci ponownie wskazali gdzie szukać dalszych informacji oraz krok po kroku umówili proces ubiegania się o wsparcie w ramach EKS. Wymienione także przykładowe projekty, które już uzyskały wsparcie.

 

Debata jest nie tylko sporą dawką wiedzy merytorycznej, ale także okazją do zastanowienia się, co my wszyscy otrzymaliśmy dzięki członkostwu Polski w UE i jak najpełniej wykorzystać możliwości oferowane przez zjednoczoną Europę. Z tego powodu w jej kolejnej części konsultanci, przy użyciu opracowanej przez ED – Rybnik prezentacji, zwrócili uwagę na największe korzyści, jakie UE przyniosła Polsce. W tej części debaty odniesiono się także do innego realizowanego w ramach projektu działania, tj. do konkursu fotograficznego, którego uczestnicy za pomocą swoich autorskich zdjęć, pokazywali regionalne i lokalne projekty dofinansowane ze środków UE. Najciekawsze projekty zrealizowane na terenie działania PIEED – Rybnik zostały wymienione podczas debaty. Młodzi ludzie zostali także zachęceni do zwracania uwagi na takie projekty, bowiem nie zawsze są one dostrzegane przez przeciętnych obywateli.

 

Rozmowa konsultantów podsumowana została ich osobistą refleksją. Wskazaniem tych korzyści, które dla nich, jako indywidualnych osób, są w UE najważniejsze. A następnie zaproszeniem młodych ludzi do ich własnej debaty. Zaproponowano jej formę i tematy, które można podczas niej poruszyć: wpływ UE na nasze województwo, wpływ UE na nasze życie oraz jak wspólnie dbać o UE.

 

Zapraszamy!