Polityka spójności UE to polityka, która w całej Europie przyczyniła się do realizacji tysięcy projektów realizowanych ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Nowe drogi i mosty, renowacja zabytkowych obiektów, rozwój miast i regionów, projekty stawiające na kapitał ludzki – wszystko to finansowane było właśnie w ramach polityki spójności. I właśnie tych programów dotyczyły lekcje europejskiej, które 21 i 23 maja br. przeprowadził Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik. Zajęcia odbyły się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Rydułtowach. Podczas zajęć konsultant Europe Direct – Rybnik nie tylko przybliżył uczniom zasady polityki spójności, ale także przedstawił wybrane projekty, które w ramach tychże funduszy sfinansowane zostały w ich miejscowościach zamieszkania.