Sieć informacji Europejskiej Europe Direct

Sieć Informacji Europejskiej Europe Direct powstała w roku 2005. Zarządza nią Komisja Europejska, a jej podstawowym celem jest zajmowanie się tematami unijnymi mającymi znaczenie dla społeczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym, promowanie dialogu na tematy unijne oraz współpraca z innymi sieciami informacyjnymi i punktami kontaktowymi na poziomie unijnym oraz lokalnym.

 

 

 

Wszystkie dostępne w ramach Sieci Informacji Europejskiej Europe Direct usługi skierowane są do ogółu obywateli i wszystkie świadczone są bezpłatnie.

 

Sieci Informacji Europejskiej Europe Direct składa się z czterech części, tj.:

  • Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct
  • Centr Dokumentacji Europejskiej
  • Team Europe
  • Centralnego Punktu Kontaktowego Europe Direct

 

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct

Misją Punktów jest wspieranie Komisji Europejskiej w działaniach komunikacyjnych związanych z tematyką Unii Europejskiej, a ich celem jest zaangażowanie społeczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym. Poprzez realizowane działania informacyjne PIEED dążą do zaangażowania społeczeństwa w tematy europejskie poprzez budowanie trwałego środowiska do nawiązywania kontaktów. Punkty stanowią uzupełnienie i wsparcie dla działalności komunikacyjnej Przedstawicielstw Komisji Europejskiej, Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego oraz innych unijnych instytucji i organów na poziomie lokalnym lub regionalnym.

 

Działalność PIEED skupia się na podstawowych działaniach i obszarach polityki UE, które są przedmiotem bezpośredniego zainteresowania społeczeństwa, zwłaszcza tych jego członków, którzy potrzebują informacji ogólnych. Poza tym PIEED organizują wydarzenia i wykorzystują różne narzędzia komunikacji w celu dotarcia do społeczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym, bezpośrednio albo poprzez osoby/instytucje zwielokrotniające efekt ich działalności oraz przez zainteresowane podmioty. Punkty zapewniają wsparcie dialogów obywatelskich, nawiązują kontakty z lokalnymi i regionalnymi mediami oraz przekazują Komisji Europejskiej informacje zwrotne o poglądach i reakcjach społeczeństwa na tematy związane z Unią Europejską.

 

Europe Direct w Polsce

Obecnie w całej UE mamy już czwartą edycję sieci PIEED, która trwać będzie trzy lata – od 2018 do 2020 roku. W Polsce obejmuje ona 24 Punkty Informacji Europejskiej, które zlokalizowane są we wszystkich województwach. Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do wszystkich polskich ED.

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Białystok

ul. Brukowa 28 lok. 8, 15-889 Białystok

tel. 85 744 24 43 / fax 85 653 77 53

e-mail: punkt@ed.bialystok.pl

www.ed.bialystok.pl

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz

ul. Garbary 2 (bud. C, biuro C015), 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 18 / fax 52 567 00 69

e-mail: europedirect-bydgoszcz@byd.pl

www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Dzierzgoń

 

ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

tel. 55 276 00 37

e-mail: europedirect-dzierzgon@dzierzgon.com

www.europedirect-dzierzgon.com

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk

tel./fax 58 344 41 11 wew. 11

e-mail: europedirect-gdansk@morena.org.pl

www.europedirect-gdansk.morena.org.pl

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice

ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice

tel. 32 702 11 64 / fax 32 209 17 01

e-mail: europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl

www.europedirect-katowice.pl

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Kielce

ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce

tel. 41 344 50 01

e-mail: europedirect-kielce@wp.pl

www.europedirect-kielce.szpp.eu

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Kołobrzeg

ul. Armii Krajowej 12/24-25, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 515 33

e-mail: europedirect-kolobrzeg@kolobrzeg.eu

www.europe-direct.kolobrzeg.eu

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Kraków

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel. 12 628 26 81

e-mail: europedirect-krakow@transfer.edu.pl

www.europe-direct-krakow.pl

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin

ul. T. Zana 38 lok. 1001 (p. X), 20-601 Lublin

tel. 511 403 171

e-mail: europedirect-lublin@europedirect-lublin.pl

www.europe-direct.lublin.pl

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Łódź

ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź

tel. 605 420 320

e-mail: europedirectlodz@newtechlodz.com

www.europedirect-lodz.pl

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko

ul. Kolejowa 31 pok. 2, 19-400 Olecko

tel./fax 87 621 05 83

e-mail: europedirect-olecko@europedirect-olecko.pl

www.europedirect-olecko.pl

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn

ul. Lubelska 43a/112, 10-410 Olsztyn

tel./fax 89 535 48 43

e-mail: europedirect-olsztyn@europedirect-olsztyn.pl

www.europedirect-olsztyn.pl

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Opole

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

tel. 77 403 36 41 / fax 77 403 36 09

e-mail: europedirect-opole@ocrg.opolskie.pl

www.europe-direct.ocrg.opolskie.pl

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrołęka

ul. Staszica 1, 07-410 Ostrołęka

tel. 29 717 65 13

e-mail: europedirect-ostroleka@europedirect-ostroleka.pl

www.europedirect-ostroleka.pl

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Piotrków Trybunalski

ul. Dąbrowskiego 20, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 649 76 62

e-mail: europedirect-piotrkow@piotrkow.info.pl

www.europe-direct.piotrkow.info.pl

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

tel. 61 852 16 70 / fax 61 852 13 16

e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl

www.europe-direct.poznan.pl

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

tel. 17 866 01 02 / fax 17 866 11 83

e-mail: europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl

www.europedirect-rzeszow.pl

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk

pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

tel./fax 59 842 30 21

e-mail: europedirect-slupsk@europedirect.slupsk.eu

www.europedirect-slupsk.pl

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin

ul. Piłsudskiego 40-42 pok. 329,70-421 Szczecin

tel. 91 421 12 61 / fax 91 421 02 92

e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl

www.europedirect-szczecin.eu

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń

ul. Grunwaldzka 25b, 87-100 Toruń

tel. 52 567 00 09 / fax 52 456 07 37

e-mail: europedirect-torun@byd.pl

www.europedirect-torun.byd.pl

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

ul. Marszałkowska 77/79, 00-375 Warszawa

tel. 22 443 07 80 / fax 22 443 07 98

e-mail: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl

www.europedirect.um.warszawa.pl

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Wrocław

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

tel. 71 723 73 51 / fax 71 359 75 01

e-mail: europedirect-wroclaw@europedirect-wroclaw.pl

www.europedirect-wroclaw.pl

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

tel. 68 452 71 44 / fax 68 452 71 80

e-mail: europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

www.europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl

 
 

Centra Dokumentacji Europejskiej

 

Drugim elementem Sieci Europe Direct są Centra Dokumentacji Europejskiej. Zajmują się one promowaniem wiedzy i badań naukowych na temat unijnej integracji, głównie poprzez udostępnianie informacji o niej oraz zachęcanie środowisk naukowych do włączenia się w debatę na temat Europy.

 

W CDE znaleźć można wydawnictwa przygotowywane przez Urząd Publikacji UE, jak i inne opracowania koncentrujące się na tematyce unijnej (w wersjach papierowych i elektronicznych). Ponadto Centra umożliwiają dostęp do licznych unijnych serwisów i baz danych.

 

W Polsce działa 19 Centrów Dokumentacji Europejskiej. Po jednym w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Słupsku, Szczecinie i Toruniu,  cztery w Warszawie oraz dwa we Wrocławiu. Dane kontaktowe do poszczególnych CDE znajdziesz tutaj: https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl

 

Team Europe

W skład Sieci Informacji Europejskiej Europe Direct wchodzi także Team Europe, czyli grupa wyspecjalizowanych prelegentów, którzy gotowi są zabierać publicznie głos na tematy związane z Unią Europejską. Tworzona przez nich sieć obejmuje swoim zakresem każdą dziedzinę unijnej polityki. Członkowie Team Europe to przede wszystkim doktorzy i profesorowie wywodzący się z różnych środowisk akademickich i pracujący na wyższych uczelniach, w strukturach administracji publicznej lub zaangażowani w działania think tanków i innych placówek o charakterze naukowym. Łączy ich to, że mają odpowiednie umiejętności komunikacyjne i doświadczenie – naukowe lub zawodowe – w sprawach, o których się wypowiadają. Działalność Team Europe koordynuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Sieć ekspertów Team Europe w Polsce

 

Centralny Punkt Kontaktowy Europe Direct

Czwartym elementem Sieci jest Centralny Punkt Kontaktowy Europe Direct, czyli serwis informacyjny pozwalający każdemu z nas na uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z Unią Europejską za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Z punktem skontaktować możesz się z terenu dowolnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej dzwoniąc bezpłatnie pod numer 00 800 6 7 8 9 10 11 (uwaga: numer jest bezpłatny, jednak niektórzy operatorzy mogą naliczać opłaty) lub korzystając z lokalnego numeru telefonu – innego dla każdego unijnego państwa. Dzwoniąc z Polski powinieneś wybrać numer 0 838 88 11 32, a za połączenie zapłacisz według stawki krajowej. Pod numer lokalny zadzwonić możesz w dni robocze w godzinach 9.00 – 18.00.

 

Z Europe Direct skontaktować można się także z państw leżących poza obszarem UE. Można to zrobić dzwoniąc pod numer 00 32 2 299 96 96 (za normalną opłatą). Ponadto, pod numer 00 32 472 6 7 8 9 10 przysłać można SMS, w jego treści wpisując hasło „Proszę oddzwonić” i ewentualnie numer telefonu wraz z numerem kierunkowym, jeśli Twój numer jest zastrzeżony. W takiej sytuacji za sms zapłacisz tyle, ile za każdą inną wiadomość wysyłaną za granicę, ale oddzwonienie będzie już bezpłatne. Usługę „Oddzwonimy” można zamówić także za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej https://europa.eu/european-union/contact/call-us_pl - dzięki temu można wybrać godzinę, o której pracownicy do Ciebie oddzwonią.

 

Z Centralnym Punktem Kontaktowym Europe Direct można także skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wypełniając formularz online znajdujący się na stronie internetowej https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_pl

Zarówno przez telefon, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej z Europe Direct skontaktujesz się we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, a więc także po polsku.

 

 

Więcej o Sieci Informacji Europejskiej znajdziesz pod adresem https://europa.eu/european-union/contact_pl