Przegląd rynku usług roamingu: od czasu zniesienia opłat roamingowych w UE obywatele znacznie częściej korzystają z telefonów komórkowych za granicą

 

Komisja opublikowała pod koniec listopada pierwsze pełne sprawozdanie z przeglądu rynku usług roamingu, z którego wynika, że zniesienie opłat roamingowych w czerwcu 2017 r. przyniosło wiele korzyści podróżnym w całej UE. Wykorzystanie usług mobilnej transmisji danych podczas podróżowania w UE wzrosło 10-krotnie w porównaniu z rokiem poprzedzającym wprowadzenie przepisów umożliwiających korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju, przy czym największy, 12-krotny wzrost wykorzystania usług mobilnej transmisji danych odnotowano w okresie urlopowym.

 

Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel powiedziała: Sprawozdanie jest kolejnym potwierdzeniem sukcesu, jakim było zniesienie opłat roamingowych. Europejczycy szeroko korzystają z możliwości swobodnego używania urządzeń mobilnych podczas podróży. Jednocześnie możemy stanowczo stwierdzić, że unijny rynek usług roamingu nadal funkcjonuje prawidłowo. Wbrew obawom przed wzrostem cen krajowych z powodu zniesienia opłat roamingowych krajowe ceny za usługi telefonii komórkowej w UE w ujęciu ogólnym faktycznie spadły.

 

Najwięcej transmisji danych w roamingu na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wykorzystano w okresie letnich urlopów 2018 r. (w trzecim kwartale), kiedy wykorzystanie usług mobilnej transmisji danych za granicą było 12 razy większe w porównaniu z poziomem zużycia sprzed zniesienia wszystkich kosztów detalicznych związanych z roamingiem. W tym samym okresie liczba połączeń telefonicznych w roamingu była niemal trzykrotnie wyższa.

 

Gwałtowne obniżenie pułapów cenowych na poziomie hurtowym przyczyniło się do dalszego obniżenia hurtowych cen roamingu, co z kolei sprawiło, że niemal wszyscy dostawcy usług roamingu mogli utrzymać rentowność po zniesieniu opłat roamingowych.

W sprawozdaniu stwierdzono, że dynamika konkurencyjności na rynku usług roamingu prawdopodobnie nie ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości, co oznacza, że obowiązujące przepisy są nadal niezbędne na poziomie detalicznym i hurtowym. Obowiązujące przepisy dotyczące roamingu powinny nadal mieć zastosowanie w nadchodzących latach, aby zapewnić obywatelom możliwość korzystania z roamingu w UE bez ponoszenia dodatkowych kosztów