UE powinna pozostawić sobie możliwość nakładania dalszych sankcji, jeśli Rosja będzie nadal łamać prawo międzynarodowe - mówi rezolucja przyjęta we wtorek przez Parlament Europejski.
Rezolucję w sprawie stanu stosunków politycznych UE-Rosja poparło 402 posłów, 163 było przeciw, 89 wstrzymało się od głosu.

Coraz więcej kwestii spornych

Posłowie zwracają uwagę na nowe punkty sporne między UE a Rosją, które pojawiły się od 2015 r. Poza działaniami Rosji wobec Ukrainy posłowie wymieniają między innymi interwencję Rosji w Syrii i ingerencje w Libii i Republice Środkowoafrykańskiej. Podkreślają też wsparcie Rosji dla partii przeciwnych integracji europejskiej i ruchów skrajnie prawicowych w państwach UE, między innymi na Węgrzech, oraz to, że rosyjskie władze dopuszczają się manipulacji wyborczych i łamią prawa człowieka w swoim własnym państwie.

Parlament potępia rosyjskie kampanie dezinformacyjne i propagandowe oraz ataki cybernetyczne, które mają na celu zwiększenie napięć w UE i jej państwach członkowskich i destabilizację demokracji. Zalecają w związku z tym znaczące wzmocnienie finansowania i liczebności unijnej grupy zadaniowej East Stratcom.

Parlament ostro krytykuje też Rosję za naruszanie przestrzeni powietrznej państw UE, zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego, i po raz kolejny przestrzega, że Nord Stream-2 może zwiększyć zależność UE od rosyjskich dostaw gazu i zagrozić rynkowi wewnętrznemu UE. Posłowie zwracają też uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z prowadzenia przez Rosję nielegalnej działalności finansowej na terenie UE. Chodzi o proceder prania brudnych pieniędzy i inne działania, których wartość oceniana jest na setek miliardów euro rocznie. Posłowie apelują do krajów UE oferujących rosyjskim oligarchom "złotych wiz” i "złote paszporty" o zaprzestanie tych praktyk.

Sankcje muszą zostać przedłużone

Paralament, w świetle takiego podsumowania naruszeń prawa międzynarodowego przez Rosję, oświadcza że UE powinna być gotowa do przyjęcia dalszych sankcji wobec Rosji. Sankcje powinny być proporcjonalne do zagrożeń stwarzanych przez Rosję i wymierzone w poszczególne osoby. W grudniu 2018 Rada przedłużyła sankcje gospodarcze przeciw Rosji do 31 lipca 2019 r.

Globalne wyzwania wymagają współpracy

W rezolucji podkreślono, że UE powinna dokonać przeglądu swojej obecnej umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) z Rosją i ograniczyć współpracę z tym krajem do dziedzin, w których istnieje globalna wspólnota interesów, takich jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, cyfryzacja, sztuczna inteligencja i walka z terroryzmem.

Bliższe stosunki byłyby możliwe tylko wtedy, gdyby Rosja w pełni wdrożyła tzw. Protokół miński, zakończyła wojnę we wschodniej Ukrainie i zaczęła przestrzegać prawa międzynarodowego.

Cytat

"Czas na miły i dyplomatyczny język się skończył. Margines do współpracy z Rosją będzie bardzo ograniczony dopóty, dopóki Rosja będzie okupować część Ukrainy i atakować inne kraje europejskie" - powiedziała sprawozdawczyni Sandra Kalniete (EPL, Łotwa).
 
 

Więcej informacji

 

Przyjęty tekst zostanie opublikowany na stronie Parlamentu (wybierz datę 12.03.2019)

Nagranie wideo debaty (11.03.2019)

Sandra Kalniete: "Rosja nie może być już dłużej uważana za strategicznego partnera UE

Sandra Kalniete (EPL, Łotwa) - sylwetka sprawozdawczyni

Ścieżka legislacyjna

Komisja Spraw Zagranicznych