To dopiero początek, ale już widać pozytywne trendy
Umowa CETA znosi prawie wszystkie cła, ale również przyczynia się do poprawy klimatu biznesowego między UE i Kanadą, zapewniając pewność prawa dla przedsiębiorstw europejskich zainteresowanych rynkiem eksportowym. Chociaż jest za wcześnie, aby wyciągać wnioski, wstępne wyniki obrotu handlowego potwierdzają właściwy kierunek. Z najnowszych statystyk dla całej UE za okres od października 2017 r. do czerwca 2018 r. wynika, że eksport wzrósł o ponad 7 proc. w skali roku.
Niektóre sektory osiągają szczególnie dobre wyniki. Sektor maszyn i urządzeń mechanicznych, który stanowi jedną piątą eksportu z UE do Kanady, odnotował wzrost o 8 proc. Produkty farmaceutyczne stanowią 10 proc. eksportu z UE do Kanady – sektor ten odnotował wzrost o 10 proc. Inne ważne produkty eksportowe UE również odnotowują wzrost: meble o 10 proc, perfumy/kosmetyki o 11 proc., obuwie o 8 proc. i odzież o 11 proc.
Również niektóre produkty rolne osiągnęły dobre wyniki: eksport owoców i orzechów wzrósł o 29 proc., czekolady o 34 proc., wina musującego o 11 proc. i whisky o 5 proc.
Przedsiębiorstwa, które już teraz na różne sposoby osiągają korzyści z umowy CETA to na przykład:
  • Konsorcjum włoskich producentów szynki San Daniele odnotowało wzrost sprzedaży do Kanady o 35 proc. Eksport włoskich produktów rolnych do Kanady wzrósł ogółem o 7,4 proc.
  • Belgijski producent czekolady Smet Chocolaterie właśnie otworzył swój pierwszy sklep w Ontario w Kanadzie, aby sprostać zapotrzebowaniu na produkty; dzięki zniesieniu 15 proc. cła na sprzedaż czekoladek, obroty wzrosły o jedną piątą w porównaniu z ubiegłym rokiem. Eksport czekolady z UE do Kanady wzrósł łącznie o 34 proc.
  • Hiszpańska spółka Hiperbaric produkująca innowacyjne urządzenia do ciśnieniowego pakowania żywności. Dzięki umowie CETA pracownicy firmy mogą łatwiej czasowo podróżować do Kanady w celu instalacji i konserwacji urządzeń.
Więcej przykładów firm z BelgiiEstoniiFinlandiiFrancjiIrlandiiWłochHolandiiHiszpanii i Szwecji można znaleźć tutaj.
Kontekst
CETA stwarza unijnym przedsiębiorstwom każdych rozmiarów nowe możliwości w zakresie eksportu do Kanady. Umowa znosi cła na 98 proc. towarów będących przedmiotem handlu między UE a Kanadą. Oznacza to około 590 mln euro rocznych oszczędności na cłach od momentu, gdy wszystkie obniżki stawek celnych zaczną obowiązywać. Umowa zapewnia również unijnym przedsiębiorstwom najlepszy dla zagranicznych przedsiębiorstw dostęp do zamówień publicznych w Kanadzie – nie tylko na szczeblu federalnym, lecz także na poziomie prowincji i gmin.
CETA stwarza nowe możliwości dla europejskich rolników i producentów żywności, przy jednoczesnej pełnej ochronie wrażliwych sektorów UE. Dzięki umowie 143 wysokiej jakości artykułów żywnościowych i napojów z UE (tzw. „produkty z oznaczeniami geograficznymi") może być obecnie sprzedawanych w Kanadzie pod chronioną nazwą – nie można sprzedawać ich imitacji.
Umowa zapewnia również lepsze warunki usługodawcom, umożliwia większą mobilność pracowników firm, a także tworzy ramy umożliwiające wzajemne uznawanie kwalifikacji w szeregu zawodów, od architektów po operatorów dźwigów.
CETA obowiązuje tymczasowo od 21 września 2017 r. po jej zatwierdzeniu przez państwa członkowskie UE, wyrażonym na forum Rady, oraz przez Parlament Europejski. Jednak w pełni i ostatecznie wejdzie w życie dopiero, gdy zostanie ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie UE.
UE ma obecnie 39 umów handlowych z 69 państwami. Ostatnio zawartą przez UE umową była umowa z Japonią. Umowy handlowe zawarte przez UE potwierdziły pozytywny wpływ na europejski wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Jednym z przykładów jest umowa handlowa między UE a Koreą Południową. Od momentu jej wejścia w życie w 2011 r. eksport UE do Korei Południowej wzrósł o ponad 55 proc., eksport niektórych produktów rolnych wzrósł o 70 proc., sprzedaż samochodów z UE w Korei Południowej wzrosła trzykrotnie, a deficyt w handlu z tym krajem przekształcił się w nadwyżkę. Od eksportu zależy 31 mln miejsc pracy w Europie. Średnio każdy dodatkowy miliard euro z eksportu wspiera 14 000 miejsc pracy w UE.
Więcej informacji:
Historie eksporterów z UE
Zestawienia informacji
Firmy eksportujące do Kanady w Twojej miejscowości
Tekst umowy CETA
Więcej informacji na temat CETA