Sprawozdanie na temat ochrony handlu

przywracanie równych warunków działania dla producentów europejskich

 

Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym opublikowanym dzisiaj przez Komisję Europejską środki ochrony handlu UE są skuteczne w ograniczaniu nieuczciwych międzynarodowych praktyk handlowych. Nałożone przez Komisję cła antydumpingowe lub antysubsydyjne prowadzą do zmniejszenia nieuczciwego importu średnio o 80 %, bez wywierania wpływu na inne dostawy zagraniczne. Obecnie środki UE chronią o 23 000 miejsc pracy więcej niż w ubiegłym roku.

 

Komisarz do spraw handlu Phil Hogan podkreślił: Silna i skuteczna ochrona handlu ma zasadnicze znaczenie dla ochrony naszych przedsiębiorstw i miejsc pracy przed nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz dla zapewnienia różnorodności dostaw. Zagwarantowanie, że nasze przedsiębiorstwa działają na uczciwych warunkach rynkowych, będzie miało jeszcze większe znaczenie po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Import oferuje konsumentom i przedsiębiorstwom większy wybór po konkurencyjnej cenie, musimy jednak upewnić się, że napływa on do Europy na uczciwych zasadach, a nie po cenach dumpingowych lub subsydiowanych, i że nie sprawia, że jesteśmy od niego nadmiernie zależni. Dlatego cieszę się, że obowiązujący system sprawnie funkcjonuje a reformy z ostatnich lat przynoszą korzyści.

 

W sprawozdaniu podkreślono kilka ważnych kwestii.

Kontynuacja zakrojonych na szeroką skalę działań UE w zakresie ochrony handlu: w 2019 r. Komisja wszczęła 16 dochodzeń (w porównaniu z 10 w 2018 r.) i wprowadziła 12 nowych środków (w porównaniu z 6 w 2018 r.). W wyniku intensywnych działań w zakresie przeglądu istniejących środków zakończono 18 przeglądów wygaśnięcia, czyli o 11 więcej niż w 2018 r. Pod koniec 2019 r. UE wprowadziła 140 środków ochrony handlu, czyli o 5 % więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Wśród tych środków było 121 środków antydumpingowych, 16 środków antysubsydyjnych i trzy środki ochronne. Najwięcej środków ochrony handlu UE dotyczy importu z państw takich jak Chiny (93 z obowiązujących środków antydumpingowych i antysubsydyjnych), Rosji (10 środków), Indii (7 środków) i USA (6 środków).

 

Wzrost liczby chronionych miejsc pracy w UE: środki wprowadzone w 2019 r. przyczyniły się do wzrostu liczby miejsc pracy korzystających z unijnej ochrony handlu o 23 000 r., zwiększając łączną liczbę chronionych miejsc pracy w UE do 343 000.

 

Wysoka skuteczność środków ochrony handlu UE w zakresie ograniczania nieuczciwego importu: w wyniku zmniejszenia średnio o 80 % importu wyrządzającego szkodę poprzez zastosowanie unijnych środków ochrony handlu, producenci UE mogą utrzymać swoją działalność, a unijni użytkownicy produktów objętych postępowaniem nadal korzystają ze zróżnicowanych źródeł dostaw.

Zdecydowane działania na rzecz ochrony unijnego rynku stali: w następstwie nałożenia przez USA cła importowego na stal w 2018 r. Komisja wprowadziła na początku 2019 r. ostateczne środki ochronne w odniesieniu do szeregu wyrobów ze stali pochodzących ze wszystkich źródeł. Było to konieczne w celu uniknięcia dalszego gwałtownego wzrostu importu, który groził pogorszeniem i tak już niestabilnej sytuacji gospodarczej producentów stali w UE. Środki zostały następnie poddane przeglądowi w celu utrzymania tradycyjnych przepływów handlowych i zróżnicowania źródeł dostaw. Połowa nowych dochodzeń antydumpingowych i antysubsydyjnych z 2019 r. również dotyczyła wyrobów z żelaza i stali.

 

Silny nacisk na egzekwowanie przepisów i przeciwdziałanie obchodzeniu przepisów: w 2019 r. odnotowano wzrost liczby przypadków obchodzenia obowiązujących ceł, na przykład poprzez wysyłkę towarów przez innych eksporterów lub za pośrednictwem innych krajów. Komisja wszczęła z własnej inicjatywy rekordową liczbę czterech dochodzeń w sprawie obejścia środków, w tym największe dotychczas przeprowadzone dochodzenie w sprawie zastaw stołowych i naczyń kuchennych z Chin, które zakończyło się rozszerzeniem ceł na 30 przedsiębiorstw. 

Nowe środki ochronne: oprócz środków ochronnych dotyczących stali Komisja wprowadziła również środki ochronne dotyczące ryżu siewnego indyjskiego z Kambodży i Mjanmy. Środki wprowadzone zgodnie z zasadami ogólnego systemu preferencji taryfowych wynikały z wniosków skierowanych do Komisji przez państwa członkowskie UE produkujące ryż. Są to pierwsze od dłuższego czasu środki ochronne uruchomione przez UE.

 

Silna ochrona eksporterów z UE objętych zagranicznymi dochodzeniami w sprawie ochrony handlu: środki wprowadzone przez inne państwa w odniesieniu do importu z UE ponownie osiągnęły wysoki poziom wynoszący 175 w 2019 r. W związku z licznymi sprawami wszczętymi w 2019 r. oczekuje się, że tak wysoki poziom zostanie utrzymany w przyszłości. Komisja bardzo mocno zaangażowała się w zagraniczne dochodzenia, które niesprawiedliwie uderzają w eksport UE. W dwóch godnych uwagi przypadkach – środki antysubsydyjne wprowadzone przez USA w odniesieniu do oliwek stołowych z Hiszpanii oraz środki dotyczące mrożonych frytek – Komisja wszczęła procedurę rozstrzygania sporów handlowych w ramach Światowej Organizacji Handlu.