Jako obywatele Unii Europejskiej, tak jak jako obywatele Polski, powinniśmy dobrze znać strukturę instytucji i organów, które na co dzień podejmują decyzje w naszym imieniu i na naszą rzecz. Pomaga w tym Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik, którego przedstawiciele organizują i przeprowadzają wykłady i warsztaty na różne unijne tematy.

 

Jeden z nich odbył się 8 lutego br. w rybnickim Klubie Seniora. Tym razem podczas spotkania z naszymi babciami i dziadkami poruszony został temat Komisji Europejskiej, czyli jednej z najistotniejszych unijnych instytucji. Uczestnicy wykładu mogli między innymi dowiedzieć się, kto wchodzi w skład KE, jak wybierani są jej członkowie i czym zajmują się komisarze. Sporo czasu poświęcono także kwestii relacji pomiędzy Komisją a innymi organami UE, w tym przede wszystkim Parlamentem Europejskim . Radą Europejską i Radą Unii Europejskiej oraz Polakom, którzy zasiadali lub zasiadają w tym szczególnym organie.