22 i 23 marca br. konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik przeprowadził łącznie osiem lekcji europejskich, w których uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. Wszystkie zajęcia dotyczyły tego samego tematu, czyli możliwości, jakie w zakresie podejmowania zatrudnienia oferuje nam wszystkim zjednoczona Europa.

 

W trakcie zajęć młodzież miała okazję dowiedzieć się, że dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej może swobodnie pracować w wybranym kraju UE, a także kształcić się za granicą lub otworzyć własny biznes. Przy okazji omówione zostały tak podstawowe kwestie, jak płatność podatków, ubezpieczenie zdrowotne i zabezpieczenie społeczne oraz zasady, jakie w tym zakresie przewiduje wspólne unijne prawo.

 

Każda z lekcji zakończona została krótką dyskusją – czy warto podejmować pracę za granicą?