Czy Unia Europejska jest naszą przyszłością? Jak możemy wpływać na jej kształt i dlaczego często nie dostrzegamy korzyści wynikających z członkostwa w zjednoczonej Europie? Czy Unia Europejska jest koncepcją stworzoną przez polityków i polityków? Jak młodzi ludzie mogą znaleźć sobie miejsce w UE i dlaczego warto? To tylko niektóre z dylematów, którymi należy się zająć w dyskusji z osobami, które dopiero wkraczają w dorosłość. Dokładnie do nich chcemy wysłać naszą wiadomość. Jednym ze sprawdzonych narzędzi komunikacji są spotkania twarzą w twarz. Odpowiadanie na pytania, rozwiewanie wątpliwości, traktowanie młodych ludzi jako partnerów do dyskusji. Dialogi Obywatelskie pozwalają na osiągnięcie tych celów.

 

16 stycznia 2019 roku w Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim odbył się Dialog Obywatelski "Twoja przyszłość w Unii Europejskiej" z udziałem Pana Krzysztofa Wójcika reprezentującego Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

 

Na początku trochę się obawialiśmy, że trudno będzie zachęcić młodych ludzi do merytorycznej i szczerej rozmowy o UE. Na szczęście wkrótce okazało się, jak bardzo byliśmy w błędzie. Okazało się, że młodzi "głosujący po raz pierwszy" aktywnie włączyli się w dyskusję. Dzieli się refleksjami na temat zjednoczonej Europy, jej roli we współczesnym świecie i oczekiwań wobec niej.

 

Dyskusja rozpoczęła się od oświadczenia głównego mówcy, że UE jest jak rodzina i że powinniśmy się nawzajem wspierać. To pierwsze zdanie szybko doprowadziło nas do rozmowy o wartościach UE, pokoju, który zapewnia nam UE i wyborach do PE.

Młodzież wskazała, że ​​jest zaskoczona niskim poziomem wiedzy na temat UE, który zaobserwowała zarówno wśród członków rodziny, jak i kolegów. Publiczność przyznała, że ​​pozytywne aspekty integracji europejskiej są ogromne, ale trudno dostrzegalne. Ich zdaniem powodem jest "przyzwyczajenie" – do możliwości podróżowania bez granic, do rozwoju kraju, do praw obywateli.

 

W drugiej części spotkania temat dotyczył edukacji i pracy w Unii Europejskiej, a także wielojęzyczności. Dzięki temu młodzi ludzie mieli okazję zobaczyć wielkie możliwości oferowane przez zjednoczoną Europę. Niewątpliwie pozytywnie na nich wpłynął fakt, że mogli osobiście porozmawiać z osobą pracującą w strukturach europejskich. Byliśmy mile zaskoczeni, że młodzi ludzie chętnie uczą się języków. Na widowni były nawet osoby uczące się szwedzkiego i fińskiego!

 

Dialog Obywatelski "Twoja przyszłość w Unii Europejskiej" zakończył się najważniejszym stwierdzeniem - jak będzie wyglądać przyszłość Europy, zależy od nas, podejmiemy decyzję podczas wyborów do PE w 2019 roku. Dziękuję wszystkim zaangażowanym - mówcom i uczestnikom.