Portale informujące o Unii Europejskiej i jej działaniach

Jeśli poszukujesz sprawdzonych i wiarygodnych informacji o Unii Europejskiej, prawach, które przysługują Ci, jako jej obywatelowi lub unijnych działaniach, programach czy projektach, warto korzystać z oficjalnych stron i portali, które są niemal niewyczerpanym źródłem wiedzy. Poniżej polecamy najciekawsze z nich.

 

Twoja Europa

Portal z poradami dla obywateli i dla przedsiębiorców

 

 

 

Największą unijną bazą wiedzy niewątpliwie jest portal Twoja Europa, dostępny pod adresem europa.eu/youreurope/ we wszystkich językach urzędowych UE, a więc także po polsku.

 

Portal Twoja Europa składa się z dwóch części. Pierwsza z nich skierowana jest do wszystkich unijnych obywateli (https://europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm), druga do osób prowadzących na terenie zjednoczonej Europy działalność gospodarczą (https://europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm).

 

Twoja Europa ma pomóc w rozwiązaniu problemów, z którymi możemy zetknąć się w jednym z krajów członkowskich UE. Tematy szczegółowo omawiane przez portal dotyczą m.in. takich sytuacji jak przeprowadzka czy podróż do innego kraju, prawo pobytu, podjęcie studiów lub pracy czy też po prostu robienie zakupów za granicą. Zadaniem strony jest także udzielenie wsparcia przedsiębiorcom prowadzącym działalność za granicą, informując na przykład o warunkach zakładania firm, podatku VAT oraz zatrudnianiu pracowników.

Informacje w portalu Twoja Europa są przygotowywane przez odpowiednie służby Komisji Europejskiej i uzupełniane o treści udostępnione przez odpowiednie urzędy w poszczególnych krajach.

 

Ciekawą i bardzo przydatną możliwością oferowaną przez portal jest serwis „Twoja Europa – Porady”, który określić można mianem biura porad dla unijnych obywateli. Na mocy umowy z Komisją Europejską serwis prowadzą eksperci prawni organizacji European Citizen Action Service (ECAS), czyli 65 niezależnych prawników specjalizujących się w prawie UE oraz przepisach państw członkowskich, którzy udzielają odpowiedzi na zapytania przesyłane we wszystkich unijnych językach urzędowych (w tym w języku polskim).

 

Serwis „Twoja Europa – Porady” skierowany jest do tych osób, które na stronach portalu Twoja Europa nie znajdą odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Jednakże, aby uzyskać pożądaną informację, zapytanie musi spełniać poniższe warunki:

  • Pytanie musi pochodzić od obywateli krajów UE (oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu), osób spoza UE (o ile są one członkami rodziny obywatela UE lub osoby zamieszkującej na stałe w kraju UE), firm z siedzibą w unijnym kraju członkowskim lub europejskich i krajowych serwisów udzielających porad i informacji obywatelom;
  • Pytanie musi dotyczyć sytuacji rzeczywistej a nie hipotetycznej i dotyczyć praw przysługujących obywatelom w jednym lub większej liczbie krajów UE na mocy unijnego prawa;
  • Pytanie dotyczyć może praw unijnych obywateli lub konsumentów.

Szczegółowe informacje o serwisie znaleźć można tutaj: https://europa.eu/youreurope/advice/index_pl.htm.

Kontakt z serwisem możliwy jest po kliknięciu czerwonego przycisku „Skontaktuj się z działem pomocy”, który znajduje się na dole każdej strony portalu Twoja Europa.

 

 

Oficjalny portal Unii Europejskiej – europa.eu

 

 

Portal europa.eu skierowany jest do wszystkich tych osób, które poszukują informacji o Unii Europejskiej, oferowanych przez nią usługach czy podejmowanych działaniach. Znajdują się tutaj informacje o tym, jak działa UE, aktualności dotyczące unijnych wydarzeń oraz linki do informacji udostępnianych na stronach instytucji i agencji UE.

 

Europa.eu to ogromna baza europejskiej wiedzy, w której na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Portal podzielony jest na pięć podstawowych działów i szereg części bardziej szczegółowych. Podstawowe działy serwisu to:

  • Informacje ogólne o UE (zawiera on między innymi fakty dotyczące państw członkowskich, historii integracji oraz unijnych instytucji);
  • Obszary działalności UE (omawiający wszystkie te dziedziny, w których aktywna jest zjednoczona Europa);
  • Prawo UE (koncentrujący się zarówno na przybliżeniu unijnym obywatelom procesu decyzyjnego, jak i dostarczaniu wiedzy o obecnie obowiązujących aktach prawnych);
  • Życie i praca w UE (podzielony jest na część dotyczącą życia pracy i podróży na obszarze UE oraz segment informujący o prowadzeniu firmy w UE);
  • Dokumenty i publikacje (umożliwiający zapoznanie się z dokumentami urzędowymi, sprawozdaniami, analizami i materiałami edukacyjnymi).

Portal europa.eu zarządzany jest przez departament komunikacji Komisji Europejskiej.

 

EU Bookshop – unijna biblioteka

 

EU Bookshop to portal, który umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom bezpłatny dostęp do wszelkiego typu publikacji powstających w ramach instytucji Unii Europejskiej. Bookshop zarządzany jest przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (z siedzibą w Luksemburgu), czyli unijny organ odpowiedzialny za wydawanie i rozpowszechnianie publikacji o charakterze prawnym i ogólnym w wersji papierowej i elektronicznej oraz za zarządzanie stronami internetowymi umożliwiającymi obywatelom UE, organom państwowym i przedsiębiorstwom cyfrowy dostęp do oficjalnych informacji i danych pochodzących z UE.

 

Na portalu EU Bookshop dostępne są w wersji elektronicznej zarówno aktualne, jak i archiwalne publikacje, które można swobodnie przeglądać, czytać i pobierać. W korzystaniu z tego źródła pomaga przyjazna dla użytkowników wyszukiwarka, a jego wartością dodaną jest możliwość bezpłatnego zamówienia jednego egzemplarza wersji papierowej tych publikacji, które znajdują się w magazynach Urzędu Publikacji.

EU Bookshop znajdziecie pod adresem: https://publications.europa.eu/pl/web/general-publications/publications

 

EUR-Lex – prawo dla każdego

 

Innym portalem informacyjnym prowadzonym przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej jest EUR-Lex. Umożliwia on bezpłatny dostęp, w 24 językach urzędowych UE, do Dziennika Urzędowego UE, wszystkich unijnych aktów prawnych, aktów przygotowawczych, orzecznictwa UE, umów międzynarodowych i innych aktów i dokumentów o charakterze prawnym. Portal ten umożliwia także śledzenie procedur prowadzących do przyjęcia aktu prawnego. Baza danych jest aktualizowana codziennie i zawiera dokumenty powstające od 1951 roku!

EUR-Lex znajdziecie pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Poza powyższymi unijnymi portalami – najbardziej szczegółowymi i skierowanymi do szerokich grup odbiorców – zachęcamy do odwiedzania dwóch bardziej wyspecjalizowanych stron internetowych. Pierwsza z nich adresowana jest do nauczycieli, druga – do dzieci.

 

Kącik dla nauczycieli 

 

 

Tu znajdziesz materiały dydaktyczne o UE.

Unijna strona dla nauczycieli (i innych osób, które chcę przekazywać wiedzę na temat zjednoczonej Europy) zawiera wszelkiego rodzaju pomoce naukowe dla różnych grup wiekowych. Znajdziecie tutaj źródła inspiracji, wiedzę o powstaniu UE, jej funkcjonowaniu i poszczególnych politykach, a wszystko to podane w przystępnej formie.

Kącik dla nauczycieli znajduje się pod adresem: http://europa.eu/teachers-corner/home_pl

 

Kącik dla dzieci

 

 

Gry i quizy o UE

Ta strona stworzona została z myślą o najmłodszych obywatelach Unii Europejskiej, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat tej wyjątkowej organizacji międzynarodowej – jej historii, działań, państw członkowskich czy symboli. Kącik zawiera gry i quizy koncentrujące się na różnych unijnych tematach i dostosowane do dzieci w różnym wieku. Dzięki nim młodzi Europejczycy mogą samodzielnie poznawać zjednoczoną Europę!

Kącik dla dzieci znajduje się pod adresem: http://europa.eu/kids-corner/index_pl.htm