Świadomość konsumentów wzrasta!

Nowe badanie wykazało, że ponad połowa unijnych konsumentów zwraca uwagę na wpływ swoich zakupów na środowisko

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj tablicę wyników sytuacji konsumentów za 2019 r. Pokazuje ona, że dysproporcje w sytuacji konsumentów w poszczególnych regionach UE zmniejszają się, konsumenci są bardziej świadomi swojego śladu środowiskowego, a przepisy chroniące konsumentów zwiększają zaufanie do rynku.

 

Komisarz UE do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová powiedziała z tej okazji: „Według najnowszych danych ponad 70 proc. unijnych konsumentów ufa, iż sprzedawcy detaliczni przestrzegają praw konsumentów, ale wyniki badania pokazują jednocześnie, że należy utrzymać wysiłki na rzecz poprawy sytuacji konsumentów i zwiększenia ich zaufania. W tym kontekście należy wspomnieć nowy ład dla konsumentów, który wzmocni pozycję konsumentów i właściwych organów. Cieszę się, że konsumenci są coraz bardziej świadomi, jaki ślad środowiskowy pozostawiają ich zakupy. Zbliża się okres świąteczny, zachęcam więc wszystkich konsumentów, aby wybierali godnych zaufania handlowców, znali swoje prawa oraz podejmowali odpowiedzialne decyzje zakupowe”.

 

Główne wnioski:

  • W kontekście rosnącej świadomości w zakresie ocieplenia klimatu i zanieczyszczenia planety plastikiem wyniki badania potwierdzają, że coraz więcej konsumentów w UE zwraca uwagę na wpływ swoich zakupów na środowisko. Konsumenci świadomi ekologicznie przeważają w krajach Europy Południowej (59 proc.) i Wschodniej (57 proc.). Zdecydowana większość sprzedawców detalicznych (71 proc.) uważa, że twierdzenia dotyczące ekologiczności produktów lub usług oferowanych w ich sektorze są wiarygodne.
  • Sytuacja konsumentów pogarsza się w zachodniej Europie, ale dalej poprawia się w innych częściach UE: kraje leżące na południu i wschodzie UE zmniejszają dystans dzielący je od unijnej średniej. Różnica między państwem, które znalazło się najwyżej w rankingu (Szwecja – 71 proc.), a państwem, które osiągnęło najsłabszy wynik (Chorwacja – 53 proc.), pozostaje jednak znaczna.
  • Ponad 70 proc. unijnych konsumentów ufa, iż sprzedawcy detaliczni przestrzegają praw konsumentów. Analogicznie, ponad 70 proc. sprzedawców detalicznych uważa, że stosowanie przepisów dotyczących ochrony konsumentów jest łatwe. Oprócz tego większość sprzedawców detalicznych w UE ocenia pozytywnie egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów w swoim sektorze. Najwyższą ocenę uzyskało egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów: aż trzy czwarte sprzedawców detalicznych doceniło działania monitorujące prowadzone przez organy publiczne.

Odsetek konsumentów dokonujących zakupów przez internet osiągnął w 2018 r. poziom około 60 proc. i stale rośnie, pomimo znacznych dysproporcji między poszczególnymi krajami: najwyższy odsetek odnotowano w Danii – 84 proc., a najniższy – ok. 20 proc. w Rumunii i Bułgarii. Zaufanie konsumentów do zakupów transgranicznych w innych państwach UE (48 proc.) jest jednak znacznie mniejsze niż ich zaufanie do zakupów krajowych online (72 proc.).