Plan Działania w dziedzinie Edukacji Cyfrowej

 

Digital Education Action Plan czyli Plan Działania w dziedzinie Edukacji Cyfrowej przedstawia środki, które mają pomóc państwom członkowskim oraz instytucjom edukacyjnym i szkoleniowym w wykorzystaniu możliwości i sprostaniu wyzwaniom związanym z erą cyfrową.

W czerwcu 2020 Komisja rozpoczęła otwarte konsultacje społeczne w sprawie nowego planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.

 

Wszystkie organizacje, podmioty, instytucje, a także osoby prywatne zachęcamy do udziału w konsultacjach!

 

Kwestionariusz jest dostępny w 23 językach urzędowych UE i będzie dostępny do 4 września.

 

Szczegółówe informacje dot. konsultacji dostępne są na stronie.

 

 

#EUDigitalEducation.