KE zawiera pierwszą umowę w sprawie potencjalnej szczepionki

Komisja Europejska osiągnęła 14 sierpnia pierwsze porozumienie z firmą farmaceutyczną AstraZeneca w sprawie zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19, a także przekazania jej w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierowania do innych krajów w Europie. Pozytywne wyniki wstępnych rozmów z Sanofi-GSK ogłoszono w dniu 31 lipca, a z przedsiębiorstwem Johnson & Johnson w dniu 13 sierpnia. Komisja, w imieniu państw członkowskich UE, uzgodniła podstawę umowy ramowej na zakup 300 mln dawek szczepionki wyprodukowanej przez AstraZeneca po wykazaniu, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna w stosunku do COVID-19, z możliwością zakupu kolejnych 100 mln dawek. Komisja nadal prowadzi rozmowy w sprawie podobnych umów z innymi producentami szczepionek.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Intensywne negocjacje prowadzone przez Komisję Europejską przynoszą rezultaty. Dzisiejsze porozumienie jest pierwszym elementem wdrażania strategii Komisji Europejskiej w sprawie szczepionek. Strategia ta umożliwi nam dostarczanie w przyszłości szczepionek Europejczykom, a także naszym partnerom w innych częściach świata.

 

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Po tygodniach negocjacji mamy dzisiaj do czynienia z pierwszą umową ramową na zakup potencjalnej szczepionki. Chciałabym podziękować firmie AstraZeneca za konstruktywne zaangażowanie w tę ważną dla naszych obywateli umowę. Będziemy w dalszym ciągu niestrudzenie pracować nad wprowadzeniem większej liczby potencjalnych szczepionek do szerokiego unijnego wachlarza szczepionek. Bezpieczna i skuteczna szczepionka pozostaje najpewniejszym sposobem ochrony naszych obywateli i reszty świata przed koronawirusem.

 

Zawarta dziś umowa zostanie sfinansowana z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, który dysponuje środkami przeznaczonymi na stworzenie wachlarza potencjalnych szczepionek o różnych profilach i produkowanych przez różne firmy.

Po obiecujących wynikach fazy I/II dotyczącej bezpieczeństwa i immugenności szczepionka firmy AstraZeneca znajduje się już w II/III fazie badań klinicznych na dużą skalę.

 

Decyzja o wsparciu dla szczepionki zaproponowanej przez AstraZeneca opiera się na rozsądnym naukowym podejściu i zastosowanej technologii – rekombinowana szczepionka oparta na niezdolnym do replikacji wektorze adenowirusa szympansa (ChAdOx1), szybkości realizacji, skali, kosztach, podziale ryzyka, odpowiedzialności i zdolności produkcyjnej, która zapewni zaopatrzenie między innymi całej UE.

 

Procesy regulacyjne będą elastyczne, ale solidne. Wraz z państwami członkowskimi i Europejską Agencją Leków Komisja wykorzysta istniejącą elastyczność unijnych ram regulacyjnych, aby przyspieszyć zatwierdzenie i udostępnienie skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19. Dotyczy to przyspieszonej procedury udzielania zezwoleń i elastyczności w odniesieniu do etykietowania i pakowania.