Październik miesiącem seniora

Całkiem przypadkiem okazało się, że w październiku wszystkie nasze główne działania skierowane były do śląskich seniorów i bardzo nas to cieszy! Przeczytajcie, jakie wydarzenia udało nam się zorganizować.

Debata „Kuchnia, kultura, konsumpcja” – śląski senior w sercu Europy

Mimo rozwijającej się pandemii i przy ścisłym stosowaniu się do reguł bezpieczeństwa, 8 października wraz z Ośrodkiem Kultury „Zameczek w Czernicy” zorganizowaliśmy debatę dla osób starszych, której centralnym punktem były warsztaty nawiązujące do wspólnej polityki rolnej. W ich ramach nawiązywaliśmy między innymi do takich tematów, jak: ochrona zdrowia i praw konsumentów, promowania lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych oraz wspierania zrównoważonego gospodarowania i kultywowania gospodarki wiejskiej. Ważnym elementem wydarzenia była także prezentacja publikacji multimedialnej „Śląska Książka Kucharska”, czyli publikacji przygotowanej przez EDIC – Rybnik, a złożonej z dwóch części: informacyjnej oraz praktycznej. W części praktycznej zaprezentowano nadesłane przez osoby starsze z województwa śląskiego przepisy na potrawy regionalne. Po zakończeniu debaty, z inicjatywy Ośrodka Kultury, dodatkowo odbyły się warsztaty kulinarne, które prowadzone były przez znanego kucharza.

Europejski Dzień Seniora w Rybniku

Pomimo funkcjonujących ograniczeń pandemicznych, 9 października 2020 roku, EDIC – Rybnik wraz ze swoimi partnerami zorganizował Europejski Dzień Seniora, który upłynął pod hasłem zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego w UE. W ramach działania EDIC – Rybnik zorganizował debatę na temat przeszłości Europy, podczas której szczególną uwagę zwrócono właśnie na te działania UE, które bezpośrednio lub pośrednio przekładają się na zdrowie każdego z nas. Po zakończeniu debaty odbyła się dyskusja. W jej ramach seniorzy dyskutowali o tym, jak bardzo i w jaki sposób UE powinna angażować się w politykę zdrowotną wszystkich państw członkowskich. Podczas Europejskiego Dnia Seniora zorganizowane zostały także warsztaty oraz stoisko informacyjne. Podczas warsztatów poruszony został temat praw osób starszych, jako obywateli zjednoczonej Europy.