Parlament Europejski pracuje nad powołaniem nowego funduszu na rzecz wsparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jego celem ma być promocja i ochrona takich wartości europejskich, jak demokracja, rządy prawa i prawa podstawowe.
 

- Jeśli chcemy traktować demokrację jako coś żywego, to jej istotą musi być dialog obywatelski.  Często się zdarza, że w regionach nie ma do niego właściwych platform. Fundusz byłby szansą, żeby to zmienić - mówił poseł kontr-sprawozdawca Michał Boni na konferencji prasowej 16 listopada 2018 w Biurze Parlamentu Europejskiego w Polsce.

 

Na nowy Program Praw i Wartości, finansowany w ramach Funduszu Sprawiedliwości, Praw i Wartości, ma zostać przeznaczone łącznie 641 705 000 euro. Jego beneficjentami będą między innymi podmioty zajmujące się działalnością na rzecz aktywizowania obywateli i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 

W czasie prac nad projektem powstania funduszu posłowie do PE postulowali m.in. zwiększenie środków na promocję wartości europejskich i uproszczenie procedur ubiegania się o unijne granty. Punkty kontaktowe i organizacje parasolowe w państwach członkowskich mają ułatwiać rozpowszechnianie informacji o możliwości skorzystaniu ze środków.
 

Środki przeznaczane dla organizacji, które promują wartości wspierania demokracji i praw człowieka w samej Unii Europejskiej były dotychczas bardzo ograniczone, szczególnie w przypadku organizacji działających tylko na szczeblu lokalnym i krajowym.
 

 - Celem projektu jest wspieranie organizacji we wszystkich państwach członkowskich. Im bardziej uda nam się włączyć obywateli do działania, tym bardziej dialog obywatelski będzie skuteczny, a wspólnota silniejsza - dodał poseł.

 

Nad projektem, na styczniowej sesji plenarnej, zagłosuje Parlament Europejski. Zdaniem posła kluczowym rokiem wdrożenia projektu będzie 2020.