PANORAMA ROKU

 

Podobnie jak w ubiegłych latach Trybunał Sprawiedliwości opublikował właśnie Panoramę roczną, która przedstawia w syntetycznej formie działalność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w minionym roku, poświęcając szczególną uwagę swoim najważniejszym wyrokom i ich znaczeniu dla obywateli europejskich.

 

Każdy obywatel może zatem zapoznać się z pracą tej instytucji, która od momentu jej utworzenia chroni nasze prawa: z jednej strony, kontrolując zgodność z prawem aktów wydanych przez instytucje Unii i czuwając nad przestrzeganiem przez państwa zobowiązań, które ciążą na nich jako członkach Unii, z drugiej strony, wyjaśniając – na wniosek sądów krajowych – znaczenie prawa Unii w jego codziennym zastosowaniu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.