Orędzie o stanie Unii Europejskiej

„Wiatr znów wieje w żagle Europy. Nigdzie jednak nie dopłyniemy, jeśli tego wiatru nie chwycimy. [...] Powinniśmy wyznaczyć kierunek działań na przyszłość. Jak napisał Mark Twain, za kilkanaście lat bardziej będziemy żałowali tego, czego nie zrobiliśmy, niż tego, co zrobiliśmy. Teraz przyszedł czas, by budować bardziej zjednoczoną, silniejszą i bardziej demokratyczną Unię do 2025 roku” powiedział Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, podczas corocznego orędzia o stanie Unii.

 

Aby nadać kształt programowi reform przedstawionemu w orędziu, Jean-Claude Juncker zaproponował „Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii” (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_pl.pdf). Bezpośrednio po tym Komisja przyjęła szereg konkretnych inicjatyw w obszarze handlu, monitorowania inwestycji, cyberbezpieczeństwa, przemysłu, ochrony danych i wzmocnienia demokracji.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o orędziu oraz planach Komisji Europejskiej na 2018 rok: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_pl.