W środę 12 września br. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosi w sali posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu coroczne orędzie o stanie Unii.
 
W zeszłorocznym orędziu przewodniczący Komisji przedstawił swoją wizję Unii Europejskiej do 2025 r. Przemówieniu towarzyszyły konkretne inicjatywy dotyczące handlu, kontroli inwestycji, bezpieczeństwa cybernetycznego, przemysłu i ochrony danych.
Tegoroczne orędzie zostanie wygłoszone w kontekście przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz toczącej się debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej składającej się z 27 państw członkowskich. W orędziu i tym razem pojawią się nowe propozycje działań, które niezwłocznie będą wprowadzone w życie.
 
Co roku w orędziu o stanie Unii podsumowywane są osiągnięcia z ubiegłego roku i przedstawiane priorytety na nadchodzący rok. Przewodniczący wyjaśnia również, w jaki sposób Komisja planuje zająć się najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi staje Unia Europejska.
Po przemówieniu odbywa się debata plenarna. W ten sposób rozpoczyna się dialog z Parlamentem Europejskim i Radą, mający na celu opracowanie programu prac Komisji na kolejny rok.
 
Przemówienie będzie transmitowane na żywo (z grafiką, wykresami i innymi materiałami wizualnymi) na Facebooku (Facebook Live), na kanale EbS oraz na stronie internetowej KE. Początek transmisji 12 września br. o godz. 9:00.
 
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/events/180830_soteu_pl