Celem naszej wizyty było wygłoszenie dwóch wykładów, z których każdy dotyczył zasad rządzących zjednoczoną Europą. Podczas prelekcji była więc mowa zarówno o tak podstawowych kwestiach, jak struktura organizacyjna Unii Europejskiej, jak i o traktatowych zasadach solidarności, pomocniczości, proporcjonalności czy też efektywności instytucjonalnej. W tym kontekście szczególnie istotne było wskazanie podziału kompetencji wśród poszczególnych organów i instytucji UE a także wskazanie, które kwestie leżą w zakresie działania zjednoczonej Europy, a które pozostają w wyłącznej gestii jej państw członkowskich.