4 lutego br. konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik wybrał się do Szczejkowic, gdzie w tamtejszej szkole podstawowej przeprowadził lekcje europejskie dla klas czwartych i klasy piątej. Tematem wszystkich zajęć były unijne instytucje, czyli Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rady Europejska oraz Rada Unii Europejskiej. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, za jaką część unijnych działań odpowiadają poszczególne podmioty, kto w nich zasiada oraz jak wybiera się te osoby. Uczestnicy lekcji mieli okazję rozwiązywać szereg zadań dotyczących instytucji funkcjonujących w ramach zjednoczonej Europy, a także wypowiedzieć się na temat zbliżających się wielkimi krokami wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019.