Legalna praca w państwach członkowskich UE może być szansą dla osób, które nie radzą sobie na rodzimym rynku. Takie właśnie założenie przyświecało organizatorom wykładu na temat pracy za granicą, który przeprowadzony został przez konsultanta Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik. Prelekcja przeprowadzona została w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, a uczestniczyć mogli w niej wszyscy zainteresowani taką formą zarobkowania podopieczni wskazanej placówki.

 

Podczas wykładu przeprowadzonego w dniu 24 sierpnia 2018 roku, szczególny nacisk położony został na kwestię legalności zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej oraz na niebezpieczeństwa płynące z podejmowania pracy zarobkowej z ominięciem obowiązujących przepisów prawa, w tym problemu handlu ludźmi.

 

Słuchacze wykładu mogli więc między innymi dowiedzieć się, gdzie szukać pracy pewnej, legalnej I sprawdzonej oraz jacy pracownicy są najbardziej poszukiwani u naszych najbliższych sąsiadów. Dowiedzieli się, jakie działania podjąć, aby unikać ryzyka związanego z taką pracą oraz gdzie szukać pomocy. Zarówno w zakresie znalezienia zatrudnienia czy dopełnienia formalności, jak I pojawienia się nieoczekiwanych trudności.