O interdyscyplinarnej edukacji z konsultantem Europe Direct – Rybnik

 

Dlaczego warto stawiać na nowoczesną edukację? Czym jest mobilność edukacyjna i jakie możliwości w tym zakresie oferuje Unia Europejska? Jak zmienia się rola nauczycieli we współczesnej Europie? To tylko część pytań, na które odpowiedziała nasza konsultantka.

 

22 stycznia br. dr Beata Master, konsultantka Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik, uczestniczyła w kolejnym Otwartym Spotkaniu Edukacyjnym, czyli cyklicznej inicjatywie Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkania skierowane są do nauczycieli akademickich z województwa śląskiego oraz wszystkich innych osób zaangażowanych w proces edukacji dzieci i młodzieży, a ich celem jest szeroko rozumiane podnoszenie kompetencji kadry edukacyjnej, na której to spoczywa ogromna odpowiedzialność w zakresie rozwoju młodych ludzi.

 

Podczas Otwartego Spotkania Edukacyjnego konsultantka ED – Rybnik przeprowadziła kilkugodzinne konsultacje na temat nowoczesnej, interdyscyplinarnej i mobilnej edukacji. W ramach konsultacji po wykładzie głównym, informowała nauczycieli o możliwościach, jakie w zakresie procesu kształcenia dają nam unijne programy i inicjatywy, a także odpowiadała na pytania dotyczące między innymi programu Erasmus+.