Z dniem 1 grudnia 2019 r. swoją kadencję rozpoczęła nowa Komisja Europejska. Na jej czele stanęła Ursula von der Leyen.

"Unia, która mierzy wyżej" to słowa, które stały się motywem przewodnim programu nowej Przewodniczącej. W programie tym, możemy przeczytać m.in.:

 

"Europa musi przewodzić transformacji naszego świata w zdrową planetę i nowy świat cyfrowy. Możemy jednak to osiągnąć jedynie poprzez zbliżenie ludzi i dostosowanie naszej –jedynej w swoim rodzaju –społecznej gospodarki rynkowej do dzisiejszych nowych ambicji. Podejmując się tego, musimy w pełni wykorzystać nasze siły, talenty i potencjał.

 

Musimy skupić się na równości i tworzyć szanse dla wszystkich –zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, dla tych, którzy pochodzą ze wschodu, jak i dla tych z zachodu, południa czy północy, młodszych i starszych. Musimy bronić naszych wspólnych wartości i stać na straży praworządności.

 

Musimy również zapewnić sobie środki niezbędne do realizacji naszych ambicji, w szczególności w ramach następnego długoterminowego budżetu, który należy przyjąć jak najprędzej..."

 

Zapraszamy do zapoznania się z całym programem.

 

W jaki sposób został wybrany nowy skład Komisji Europejskiej?

 

Po dokonaniu oceny wszystkich kandydatów na komisarzy, posłowie do PE zatwierdzili wybór Komisji Ursuli von der Leyen, umożliwiając jej objęcie urzędu 1 grudnia.

 

skład Komisji Europejskiej

 

Podczas głosowania 27 listopada  461 posłów zagłosowało za wyborem nowej Komisji Europejskiej, 157 zagłosowało przeciwko, a 89 wstrzymało się od głosu.

 

Prezentując posłom do PE swój zespół oraz program nowej Komisji, Przewodnicząca-elektka- Ursula von der Leyen powiedziała: „Jesteśmy gotowi i, co najważniejsze, Europa jest gotowa. Moje przeslanie jest proste: zabierzmy się do pracy!".

 

 

"Jeśli wykonamy naszą pracę jak należy, w 2050 r. Europa będzie pierwszym neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla kontynentem na świecie, będzie wiodącą siłą w sektorze cyfrowym, będzie gospodarką, która najlepiej potrafi znaleźć równowagę rynkiem a wymiarem społecznym... To zadanie nie jest łatwe, ale razem jesteśmy w stanie je wykonać," powiedziała Przewodnicząca-elektka.

 

W swoim wystąpieniu nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przypomniała o zobowiązaniach, jakie podjęła w lipcu na posiedzeniu plenarnym Parlamentu i jakie przedstawili Parlamentowi kandydaci na komisarzy w trakcie wysłuchań

Zapewniła, że Komisja przedłoży projekty prawne i założenia budżetowe konieczne dla realizacji tych zobowiązań i pozwalające UE na odegranie roli światowego lidera w kluczowych dziedzinach. Wymieniła ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, wzrost gospodarczy, cyfryzację, nowe podejście do polityki migracyjnej, obronę praw socjalnych Europejczyków, wzrost zatrudnienia i konkurencyjności gospodarki, lepszą obronę interesów UE w świecie, a także obronę wartości europejskich: demokracji, praworządności i praw obywatelskich.