Konsumenci i przedsiębiorstwa oszczędzą dzięki nowym unijnym przepisom dotyczącym płatności transgranicznych

 

Od 16 grudnia konsumenci i przedsiębiorstwa w państwach członkowskich spoza strefy euro będą korzystać z tańszych płatności transgranicznych w walucie euro.

 

Nowe unijne przepisy gwarantują, że na wszystkie płatności transgraniczne w euro w państwach członkowskich nienależących do strefy euro – w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, na Węgrzech, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Polsce, Rumunii, Szwecji – będą nakładane opłaty w tej samej wysokości, co w przypadku płatności krajowych. Na przykład bułgarski konsument, który podejmuje decyzję o przelewie euro za granicę, będzie musiał zapłacić taką samą opłatę, jak za przelew bankowy w lewach w Bułgarii. Innymi słowy, opłaty za płatności transgraniczne w euro będą bliskie albo nawet równe zeru.

 

Wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za gospodarkę, która służy ludziom, powiedział: Przepisy te umożliwią wszystkim naszym obywatelom i przedsiębiorstwom korzystanie w równym stopniu z tanich transgranicznych płatności w euro. Jest to pozytywny i konkretny przykład tego, w jaki sposób jednolity rynek przynosi wymierne korzyści europejskim konsumentom. Na przykład rodzina w Rumunii, która chce przekazać pieniądze w walucie euro swoim dzieciom, odbywającym w Paryżu wymianę w ramach programu Erasmus, nie będzie już musiała ponosić dodatkowych kosztów, ponieważ teraz uiści taką samą opłatę, jak w przypadku krajowej transakcji w Rumunii.

 

Komisja będzie dokładnie monitorować stosowanie tych zasad i ściśle współpracować z właściwymi organami krajowymi, aby zapewnić ich prawidłowe wdrażanie. 

 

Zasady te, określone w rozporządzeniu (UE) 2019/518, stanowią część działań podejmowanych przez Komisję w celu zapewnienia konsumentom lepszego i tańszego dostępu do usług finansowych, jak określono w planie działań w sprawie detalicznych usług finansowych z marca 2017 r. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie w kwietniu 2020 r. dodatkowych przepisów, które umożliwią unijnym konsumentom porównywanie opłat za przeliczenie waluty przy dokonywaniu płatności kartą w innej walucie UE.