Sto młodych osób z całej Europy przedstawiło swoje konkretne pomysły na przyszłość Europy będące rezultatem dyskusji w ramach inicjatywyNowa narracja dla Europy". Pomysły te zbiegają się w czasie z wynikami nowego badania Eurobarometru, z którego wynika, że uczestnictwo młodzieży w wolontariacie, organizacjach i wyborach w ciągu ostatnich lat wzrosło.
Na spotkaniu zamykającym inicjatywę „Nowa narracja dla Europy" przedstawiono wyniki dyskusji, która była prowadzona na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W szeregu debat odbywających się w całej Europie w ramach projektu wzięło udział aż 62 tys. młodych ludzi. W ich rezultacie młodzi ludzie wykoncypowali dwanaście konkretnych pomysłów dotyczących przyszłości Europy.
Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics, powiedział: Kiedy widzę tak zaangażowanych młodych ludzi i słucham ich ożywczych pomysłów, to z optymizmem patrzę w przyszłość Europy. Z największą uwaga zapoznam się z pomysłami wysuniętymi w ramach „Nowej narracji dla Europy. Nie jest to jednak koniec całego procesu – młodzież musi znaleźć się w się w sercu debaty na temat przyszłości Europy. Dlatego też chciałbym, by rozważania te były kontynuowane.
Przedstawione dzisiaj pomysły były przedmiotem ostatniego badania Eurobarometru, w którym sprawdzono, co sądzi o nich większa grupa młodych ludzi. W badaniu z września 2017 r. o opinie zapytano 11 tys. obywateli w wieku od 15 do 30 lat, którzy zgadzają się w szczególności, że konieczne jest:
  • promowanie krytycznego myślenia oraz zdolności wyszukiwania informacji w celu zwalczania fałszywych informacji i ekstremizmu (49 proc.);
  • zapewnienie łatwego dostępu do informacji dotyczących możliwości wyjazdu za granicę i podejmowania tam pracy (49 proc.);
  • propagowanie zmiany zachowań za pośrednictwem inicjatyw przyjaznych dla środowiska, takich jak transport z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju czy też systemy recyklingu w całej Europie (40 proc.).
W badaniu Eurobarometru stwierdzono ponadto następujące fakty:
  • Ponad połowa młodych Europejczyków za najwyższy priorytet uważa edukację i rozwój umiejętności. Na drugim miejscu plasuje się ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianie klimatu, a na kolejnych – zatrudnienie oraz zarządzanie przepływami migracyjnymi i integracja uchodźców.
  • Aktywne uczestnictwo młodych ludzi wzrosło od czasu poprzedniego badania przeprowadzonego w grudniu 2014 r. 31 proc. respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzięło udział w zorganizowanym wolontariacie.
  • Ponad połowa z nich działa w organizacjach takich jak kluby sportowe, kluby młodzieżowe czy lokalne organizacje pozarządowe.
  • W szczególności 64 proc. respondentów deklaruje, że w ciągu ostatnich 3 lat głosowało w wyborach.