5 marca mieliśmy możliwość spotkać się z prawie 100 młodymi Europejczykami podczas lekcji europejskich w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miedźnej. Przedszkolaki i uczniowie rozmawiali ze sobą o tym, co dla nich jest ważne oraz poszukiwani wartości w europejskich bajkach. Wspólnie, stworzyliśmy też definicję Unii Europejskiej i odkryliśmy, że każdy z nas w Europie jest równie ważny. Ponadto podjęliśmy temat rozwijania swoich mocnych stron w zjednoczonej Europie. Dziękujemy za serdecznie przyjęcie i zaangażowanie Przedszkolaków, Uczniów, Nauczycieli w to wydarzenie.