25 lutego br. konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik spotkał się z uczniami Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, aby przeprowadzić lekcje na temat Unii Europejskiej. W ramach warsztatów dzieci miały okazję dowiedzieć się czym jest ta niezwykła organizacja międzynarodowa i dlaczego powstała. Po krótkim wykładzie z historii przedstawicie ED – Rybnik skupił się na jej najważniejszym aspekcie, czyli historii polskiego członkostwa w UE. Mowa była zarówno o pierwszych staraniach, jak i o wieńczącym długie negocjacje referendum akcesyjnym. Poza kwestiami historycznymi, lekcja skupiła się także na funkcjonowaniu zjednoczonej Europy w dniu dzisiejszym – na jej instytucjach, organach i państwach wchodzących w jej skład.