Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip, komisarz Marija Gabriel, bułgarski minister transportu, technologii informacyjnych i komunikacji Iwajło Moskowski oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego Pavel Svoboda i Jean-Marie Cavada wydali następujące oświadczenie:
Obywatele są w centrum wszystkich naszych inicjatyw cyfrowych. Począwszy od 1 kwietnia podróżujący do innego państwa członkowskiego UE będą nadal mieli dostęp do ulubionych filmów, seriali telewizyjnych, transmisji sportowych, gier wideo lub książek elektronicznych, na które wykupili abonament w swoim kraju. Zasady te będą miały zastosowanie do płatnych usług, ale mogą je stosować również dostawcy bezpłatnych treści online. Nowe przepisy przyniosą korzyści także usługodawcom: zniesiony zostanie obowiązek uzyskiwania przez nich licencji obejmujących terytoria państw, do których podróżują abonenci.
Usunięcie ograniczeń, które uniemożliwiały Europejczykom korzystanie z abonamentów na media lub treści cyfrowe za granicą, to kolejny udany krok w kierunku stworzenia jednolitego rynku cyfrowego dla obywateli po skutecznym zniesieniu opłat roamingowych, z którego konsumenci w całej Europie korzystają od czerwca 2017 r.
Nowe przepisy odzwierciedlają nowe zachowania i nawyki obywateli Europy w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Przykładowo w latach 2010–2014 wydatki konsumentów na subskrypcje usług wideo zwiększały się o 113 proc. rocznie, a liczba użytkowników w latach 2014–2015 wzrosła o 56 proc. Ponadto szacuje się, że z możliwości transgranicznego przenoszenia skorzystać może co najmniej 29 mln osób (5,7 proc. konsumentów UE), a w przyszłości liczba ta znacznie się zwiększy – do 72 mln osób do 2020 r.
Prawie 60 proc. młodych Europejczyków twierdzi także, że możliwość korzystania z abonamentu w trakcie podróży jest ważnym czynnikiem przy wyborze subskrypcji usług online. Przepisy gwarantujące możliwość przenoszenia odpowiadają na te potrzeby, dlatego ułatwią one dostawcom zwiększenie liczby abonentów.
Osiągnięcie porozumienia w sprawie przenoszenia jest wynikiem ścisłej współpracy między instytucjami UE a europejskimi przedsiębiorstwami i zainteresowanymi stronami. Jesteśmy przekonani, że nadawcy i platformy wykorzystają tę szansę, aby poprawić jakość usług oferowanych użytkownikom. Dziś zrobiliśmy kolejny krok w kierunku stworzenia prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego i jednolitego europejskiego społeczeństwa cyfrowego, dostępnego dla wszystkich obywateli i rentownego dla europejskich przedsiębiorstw.