Rozwój obszarów wiejskich - konsultacje

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Zebrane opinie i poglądy przyczynią się do opracowania długoterminowej wizji tychże obszarów.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić kwestionariusz online. Opinie można nadsyłać do 30.11.2020r.

 

Więcej szczegółów oraz formularz mogą Państwo znaleźć pod poniższym linkiem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation