Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych klas IV, V, VI z województwa śląskiego „Szlakiem nowoczesnej komunikacji”

Wszystkich uczniów klas IV - VI ze szkół podstawowych w woj. śląskim zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej ( rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, techniki mieszane ), której tematem będzie przykład zrealizowanego projektu z zakresu nowoczesnej komunikacji i transportu, który został sfinansowany ze środków Funduszu Spójności.

 

 

race plastyczne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora) prosimy przesłać na adres Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik, ul. Żużlowa 71, 44-200 Rybnik (z dopiskiem „konkurs plastyczny”). Termin składania prac upływa 14 lutego 2020  r. decyduje data stempla pocztowego). Do każdej z prac plastycznych należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwie prace. Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zestawieniem projektów.

 

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w terminie do 28 lutego 2020 r. Na twórców najpiękniejszych prac czekają atrakcyjne nagrody, a najlepsze spośród nadesłanych pomysłów wykorzystamy do stworzenia mapy promującej zrealizowane w woj. śląskim projekty z zakresu nowoczesnej komunikacji – wybrane obiekty podpisane zostaną nazwiskami ich pomysłodawców!

 

 

1. Regulamin konkursu - pobierz

2. Lista projektów - pobierz