Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z województwa śląskiego
„Tworzymy dziedzictwo”

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z województwa śląskiego do udziału w konkursie plastycznym „Tworzymy dziedzictwo”, który swoją tematyką nawiązywać ma do obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie tych uczniów, którzy wykonają najciekawsze prace plastyczne ukazujące warte zachowania dla przyszłych pokoleń elementy śląskiego dziedzictwa.

 

Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej (w formie rysunku lub malunku, przy użyciu kredek, mazaków lub farb), której tematem będzie śląskie dziedzictwo kulturowe. Młodych Europejczyków zachęcamy zarówno do tworzenia prac przedstawiających śląskie zabytki, budynki, dzieła sztuki, jak i nasze regionalne tradycje i zwyczaje – ogranicza Was tylko „śląskość” przedstawianych obiektów.

 

Prace plastyczne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora) prosimy przesłać na adres Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rybnik, ul. Żużlowa 71, 44-200 Rybnik (z dopiskiem „konkurs plastyczny”). Termin składania prac upływa 30 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Do każdej z prac plastycznych należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwie prace. Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz informacją o Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego – wszystkie dokumenty dostępne są poniżej.

 

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w terminie do 15 kwietnia 2018 roku. Na twórców najpiękniejszych prac czekają atrakcyjne nagrody, a najlepsze spośród nadesłanych pomysłów wykorzystamy do stworzenia gry edukacyjnej promującej śląskie tradycje i nasze wspólne dziedzictwo – wybrane obiekty podpisane zostaną nazwiskami ich pomysłodawców!

 

 

Z dumą informujemy, że nasze wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Do pobrania: