Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego dzisiaj przez Komisję, od czasu zniesienia opłat roamingowych półtora roku temu odnotowano natychmiastowy i znaczący wzrost liczby usług połączeń z telefonów komórkowych i transmisji danych, z których korzystają obywatele UE podróżujący do innych krajów Unii.
Podczas podróży do innych krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w pełni korzystają oni z nowych możliwości, jakie otworzył przed nimi jednolity rynek cyfrowy. Takie wnioski płyną ze sprawozdania okresowego Komisji na temat skutków zniesienia opłat roamingowych, jakie odnotowano od 15 czerwca 2017 r. Wykorzystanie mobilnych usług transmisji danych zwiększyło się średnio pięciokrotnie (w porównaniu z poziomem sprzed czerwca 2017 r.). Liczba połączeń wykonywanych przez podróżnych wzrosła mniej więcej dwukrotnie w porównaniu z tamtym okresem.
Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: Półtora roku temu opłaty roamingowe w UE zostały zniesione. Obok innych praw na rynku cyfrowym, takich jak zakończenie nieuzasadnionego blokowania geograficznego i prawo do przenoszenia treści, jest to dobry przykład realnych korzyści, jakie UE oferuje obywatelom w życiu codziennym. Musimy również w dalszym ciągu informować Europejczyków o przysługujących im prawach cyfrowych, tak aby mogli oni rzeczywiście jak najlepiej wykorzystać nowe możliwości.
Mariya Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, dodała: Dziś w pełni widzimy korzyści wynikające ze zniesienia roamingu w UE. Dobra wiadomość jest taka, że obywatele coraz częściej korzystają z telefonów komórkowych podczas podróży do innych krajów UE. Jestem wdzięczna operatorom telefonii komórkowej za to, że przekuwają popyt na usługi połączeń głosowych i transmisji danych w nowe możliwości.
Wyraźnie widać, że po zniesieniu opłat roamingowych popyt na usługi wzrósł. Z przeprowadzonego niedawno badania Eurobarometru wynika, że zwyczaje Europejczyków ulegają zmianom. Na przykład teraz 34 proc. podróżujących za granicą swobodnie surfuje po internecie tak często jak w kraju, a do czerwca 2017 r. było to zaledwie 15 proc. Z kolei odsetek osób, które nigdy nie korzystały z mobilnych usług transmisji danych za granicą, spadł do 19 proc. (w porównaniu z 42 proc. przed zniesieniem opłat roamingowych). Jeżeli chodzi o poziom wiedzy konsumentów, to nadal jest on wysoki: 62 proc. Europejczyków ma świadomość, że w krajach UE/EOG dodatkowe opłaty roamingowe już nie obowiązują, a 69 proc. jest zdania, że zmiana ta przyniosła lub przyniesie korzyści im samym lub ich znajomym.
Poza tym zniesienie opłat roamingowych pomogło w upowszechnieniu mobilnych usług szerokopasmowych i zwiększeniu zasięgu 4G. Pod koniec 2017 r. w całej Europie zasięg 4G wynosił 90,8 proc. (w porównaniu z 85,6 proc. pod koniec 2016 r.).
Operatorzy telefonii komórkowej w przeważającej mierze stosują się do nowych przepisów, ponieważ krajowe organy regulacyjne i Komisja dopilnowują, by prawo było przestrzegane. Rozporządzeniem w sprawie roamingu wprowadzono zabezpieczenia przed zakłóceniami na rynkach krajowych: politykę uczciwego korzystania z usług roamingu oraz odstępstwo w ramach mechanizmu zrównoważonego roamingu. Działają one prawidłowo i wtedy, kiedy są potrzebne.
Komisja monitoruje sytuację na rynku
Komisja, w ścisłej współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi, które odpowiadają bezpośrednio za wdrażanie nowych przepisów, będzie nadal monitorować sytuację na rynkach łączności mobilnej w państwach członkowskich. Zamierza ona bowiem zagwarantować, by operatorzy sieci przestrzegali nowych przepisów i oferowali klientom usługi roamingu bez dodatkowych opłat. Z upoważnienia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Komisja opublikuje w grudniu 2019 r. kompleksowe sprawozdanie z przeglądu przepisów w sprawie roamingu po cenach krajowych.
Kontekst
Od 15 czerwca 2017 r. Europejczycy mogą korzystać ze swoich telefonów komórkowych (telefonować, esemesować i pobierać dane) w całej UE bez dodatkowych opłat za roaming. To konkretne osiągnięcie zawdzięczamy jednolitemu rynkowi cyfrowemu. Oznacza to, że za granicą można korzystać z komórki dokładnie tak samo jak w kraju i nie trzeba martwić się, że po powrocie będzie na nas czekał wysoki rachunek.
Przez dziesięć lat Komisja intensywnie pracowała nad obniżeniem (i ostatecznie zniesieniem) dodatkowych opłat, jakie operatorzy sieci komórkowych naliczają klientom za korzystanie z telefonu komórkowego podczas podróży służbowych lub na wakacjach za granicą. W latach 2007–2016 ceny roamingu spadły o ponad 90 proc., a ostatnia obniżka cen miała miejsce w kwietniu 2016 r. W 2015 r. na podstawie wniosku Komisji Europejskiej Parlament Europejski i Rada uzgodniły całkowite zniesienie opłat roamingowych dla osób podróżujących w obrębie UE. W tym celu, zgodnie z mandatem udzielonym przez Parlament Europejski i Radę, w grudniu 2016 r. Komisja przyjęła przepisy dotyczące polityki uczciwego korzystania z usług roamingu oraz mechanizmu zapewniającego zrównoważony charakter zniesienia opłat i przedstawiła propozycje dotyczące nowych hurtowych stawek roamingu. W maju 2017 r. zostały one ostatecznie przyjęte przez współprawodawców.
Dodatkowe informacje
Sprawozdanie okresowe w sprawie skutków zniesienia opłat roamingowych 15 czerwca 2017 r.
Zestawienie informacji o zniesieniu opłat roamingowych: Jak Europejczycy korzystają z usług łączności ruchomej za granicą
Korzystanie z internetu w roamingu
Wspólne oświadczenie trzech instytucji UE
Najczęściej zadawane pytania
Zestawienie informacji o zniesieniu opłat roamingowych
Szczegółowe zestawienie informacji: koniec roamingu