Jesteśmy z Wami!

Mimo pandemii i związanych z nią trudności nasz Punkt wciąż działa. We wrześniu, korzystając ze złagodzenia szeregu obostrzeń, zorganizowaliśmy kilka ciekawych inicjatyw. Zapraszamy do czytania.

Odwiedzamy szkoły

Po ponownym otwarciu szkół i placówek przedszkolnych we wrześniu udało nam się zorganizować kilka lekcji europejskich oraz warsztatów dla najmłodszych obywateli zjednoczonej Europy. Wszystkie zajęcia odbywały się przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, ale mimo tego wierzymy, że udało nam się zainteresować młode osoby tematem Unii Europejskiej. O czym tym razem mówiliśmy? Przede wszystkim o europejskiej solidarności i współdziałaniu państwa zjednoczonej Europy, także w obliczu zagrożenia zdrowotnego.

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

We wrześniu, we współpracy z jedną z katowickich organizacji pozarządowych, zorganizowaliśmy szkolenie dla przedstawicieli śląskich ngo, które dotyczyło organizacji działań społecznych ze wsparciem z unijnych funduszy.

Europejski Dzień Języków

We wrześniu – jak co roku – obchodziliśmy kolejny Europejski Dzień Języków. Tym razem na pewno odbił się on mniejszym echem niż w poprzednich latach, ponieważ ograniczenia sanitarne nie pozwoliły na przeprowadzenie licznych wydarzeń otwartych. Pomimo tego nam udało się zorganizować warsztaty o wielojęzyczności, podczas których rozmawialiśmy o tym, dlaczego nauka języków obcych zawsze jest słuszną inwestycją.

Wykłady dla seniorów

Nasze działania nie koncentrują się tylko na uczniach, staramy się docierać do wszystkich grup społecznych, w tym do osób starszych. Właśnie dlatego we wrześniu dwukrotnie odwiedziliśmy jeden ze śląskich Klubów Seniora, w którym przeprowadziliśmy dwa wykłady. Podczas pierwszego mówiliśmy o polityce zagranicznej UE, a drugi był wydarzeniem specjalnym, zorganizowanym tuż po wygłoszeniu Orędzia o Stanie Unii. Dzięki temu działaniu mogliśmy „na gorąco” poznać opinie o wygłoszonych podczas orędzie planach działań.

Odpowiadamy, bawimy, uczymy

We wrześniu zorganizowaliśmy także trzy stoiska informacyjne, które odbyły się podczas wydarzeń otwartych dla członów społeczności lokalnych. Podczas naszych stoisk odpowiadaliśmy na pytania mieszkańców, a także organizowaliśmy różnego rodzaju gry i konkursy.