Z tego względu Parlament Europejski zaproponował ufundowanie Nagrody  "Jan Amos Comenius Prize" za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej. Celem Nagrody jest zapewnienie uznania i widoczności szkół oraz nagradzanie ich i zachęcanie ich do pracy mającej:

 

  • pomóc uczniom, w inspirujący sposób, w zdobywaniu dogłębnej wiedzy na temat Unii Europejskiej i zrozumieniu: jej historii, podstawowych wartości i celów, działań i polityki, funkcjonowania jej instytucji i procesów decyzyjnych;
  • zachęcić uczniów do krytycznego spojrzenia na przeszłość, teraźniejszość  i przyszłość Europy, a także na korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej i wyzwania z tym związane;
  • zwiększyć motywację uczniów do uczestnictwa w procesach demokratycznych kształtujących przyszłość Unii Europejskiej, jak i ich przywiązanie do podstawowych wartości unijnych.

Dobre praktyki w zakresie upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej istnieją w całej UE –należy je uznać. Dzięki Nagrodzie dobre praktyki w zakresie upowszechniania wiedzy o UE mogą zostać zidentyfikowane w każdym państwie członkowskim i nagrodzone. Nagroda będzie okazją do zaprezentowania tych udanych praktyk i pomoże je rozpowszechnić, aby służyły jako przykład dla szkół w tym samym państwie członkowskim i poza nim.W tym celu w ramach konkursu przyznane zostanie do dwudziestu ośmiu odrębnych nagród o wysokości 8000 EUR każda, po jednej na państwo członkowskie.

 

Nagrody zostaną przyznane szkołom, w których z powodzeniem wykorzystuje się zaangażowane podejście w celu pogłębienia wiedzy uczniów i zrozumienia przez nich Unii Europejskiej, obejmujące m.in.:

  • działania umożliwiające uczniom zdobywanie doświadczenia w zakresie współpracy europejskiej;
  • aktywne metody nauczania oparte na uczestnictwie;
  • działania, które są dobrze zintegrowane z programem nauczania i połączone z różnymi obszarami tematycznymi i innymi rodzajami zajęć szkolnych;
  • działania skierowane do szerszej społeczności szkolnej;działania, które są organizowane w sposób regularny i pokazują zaangażowanie szkoły na rzecz dalszego nauczania o Unii Europejskiej w inspirujący sposób.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 lutego 2020 r.

 

Szczegóły konkursu na stronie:  

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en