Inwestowanie w Afryce: UE i Fundacja Billa i Melindy Gatesów deklarują kolejne 100 mln euro

 

Fundacja Billa i Melindy Gatesów zapowiedziała swój wkład w realizację unijnego planu inwestycji zewnętrznych.

 

Fundacja Gatesów przekaże kwotę 50 mln dolarów (około 40,9 mln euro), a także pomoc techniczną o wartości 12,5 mln dolarów (około 10,2 mln euro) na projekty inwestycyjne w sektorze ochrony zdrowia w Afryce realizowane jako część unijnych ram służących zwiększeniu zrównoważonych inwestycji na tym kontynencie. Celem tego połączenia zasobów jest pobudzenie dodatkowych prywatnych inwestycji przyczyniających się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Ma ono umożliwić także szybszą realizację rentownych projektów. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje to istotne wsparcie jej działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w Afryce i uzupełni ten wkład o dalsze 50 mln euro.

 

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: - UE odpowiada za jedną trzecią bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce, które pomagają tworzyć miejsca pracy i pobudzać wzrost gospodarczy na obu kontynentach. Ale musimy zrobić więcej, aby poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz stworzyć platformę, która umożliwi wzrost innowacyjnym afrykańskim podmiotom. Wymaga to pełnego zaangażowania sektora prywatnego i organizacji charytatywnych i jestem wdzięczny Fundacji Billa i Melindy Gatesów za ich tak potrzebny wkład. To nasza inwestycja we wspólną przyszłość. Partnerstwo między Europą i Afryką to partnerstwo, w którym możemy się wzajemnie wspierać i wzajemnie sobie pomagać w dążeniu do dobrobytu i do tego, by świat stał się bezpieczniejszym, bardziej stabilnym miejscem do życia i aby rozwijał się w bardziej zrównoważony sposób.

 

Bill Gates oświadczył: - Dzięki poprawie sytuacji zdrowotnej rośnie dobrobyt i wydajność społeczeństwa. W Afryce Subsaharyjskiej odnotowano znaczne postępy w tej dziedzinie od 2000 r., lecz musimy zrobić więcej, aby pobudzić rozwój badań i innowacji, na których skorzystają ludzie ubodzy. To fantastyczne, że Komisja Europejska, w ramach partnerstwa z krajami Afryki, jest liderem w eliminowaniu głęboko zakorzenionych nierówności pod względem opieki zdrowotnej. Dzięki przekazanym przez nas środkom finansowym powstaną warunki, które umożliwią osobom i całym społeczeństwom wychodzenie z ubóstwa.

 

To nowe partnerstwo w dziedzinie zdrowia zostaje ogłoszone zaraz po pierwszej wspólnej z UE inicjatywie, zapowiedzianej dnia 12 grudnia 2017 r. podczas szczytu One Planet Summit w Paryżu. Jej celem jest wspieranie rozwoju narzędzi i technik, które posłużą małym gospodarstwom rolnym w krajach rozwijających się.  W ramach tej inicjatywy Komisja przekaże 270 mln euro, a Fundacja Billa i Melindy Gatesów 300 mln dolarów (około 244,7 mln euro) na finansowanie badań naukowych w dziedzinie rolnictwa, aby pomóc najuboższym rolnikom na świecie w dostosowaniu się do warunków uprawowych, które stają się coraz trudniejsze na skutek zmian klimatycznych. Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i inne państwa członkowskie UE będą również uczestniczyć w tym programie.