Instytucje UE w Polsce

 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE)

 

 

Komisja Europejska to jeden z najważniejszych organów Unii Europejskiej, której celem jest jej reprezentacja oraz ochrona interesów. Główna siedziba KE mieści się w Brukseli, ale posiada ona swoje biura także w Luksemburgu.

 

Poza główną siedzibą we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej KE ma swoje Przedstawicielstwa, a w Polsce także Przedstawicielstwo Regionalne. Pierwsze z nich mieści się w Warszawie i działa od 2004 roku, drugie utworzono we Wrocławiu w dniu 1 lipca 2011 roku.

 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce pełni rolę rzecznika Komisji. Zapewnia efektywny przepływ informacji, informuje o politykach Unii Europejskiej, działalności Komisji Europejskiej oraz organizuje wiele wydarzeń i kampanii skierowanych do społeczeństwa. PKE przekazuje do Komisji informacje na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce oraz na temat procesu wdrażania unijnego prawodawstwa, czy też wykorzystania funduszy strukturalnych. Swoją aktywność PKE kieruje nie tylko do obywateli oraz Komisji, ale także do mediów, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, instytucji badawczych, uczelni, think-tanków oraz organizacji pozarządowych.

 

W swoich codziennych działaniach PKE wspierają pracownicy Punktów Informacyjnych Unii Europejskiej, które działają zarówno w Warszawie, jak i we Wrocławiu.

 

 

Komisja Europejska

Przedstawicielstwo w Polsce

Centrum Jasna

ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel. 22 556 89 89
fax 22 556 89 98
e-mail: comm-rep-poland@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/polska

Komisja Europejska

Przedstawicielstwo Regionalne

ul. Widok 10

50-052 Wrocław
tel. 71 324 09 09
fax 71 344 17 08
e-mail: comm-rep-pl-wroclaw@ec.europa.eu

www.ec.europa.eu/polska

 

 

Punkt Informacyjny UE

ul. Jasna 14/16a

00-041 Warszawa

tel. 22 5568 970/971

e-mail: infopoint-eu@e.pl

 

 

Punkt Informacyjny UE

ul. Widok 10

50-052 Wrocław
tel. 71 324 09 09
e-mail: regionalny- infopoint-eu@e.pl

 

 

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce (BIPE)

 

 

 

Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach. Jego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie unijnych obywateli  i występowania w ich interesie. Główna siedziba PE mieści się w Strasburgu, gdzie odbywa się większość posiedzeń plenarnych. Posłowie mają swoje główne biura w Brukseli, a w Luksemburgu znajduje się część administracyjna.

 

Aby być jak najbliżej obywateli zjednoczonej Europy Parlament we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej posiada swoje Biura Informacyjne. Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Warszawie działa od 2002 roku, a we Wrocławiu od 2011 roku.

 

Zadaniem BIPE jest dostarczanie obywatelom rzetelnej informacji o Unii Europejskiej oraz działalności Parlamentu Europejskiego i europosłów, zwłaszcza polskich. Biura promują działalność PE m.in. poprzez współpracę mediami oraz zachęcanie ich do produkcji programów i audycji o tematyce europejskiej. Ponadto BIPE organizuje i wspiera szereg innych działań poświęconych zagadnieniom ważnym dla Europejczyków, w tym debaty, szkolenia, konferencje, targi pracy czy lekcje europejskie.

 

Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Warszawie

ul. Jasna 14/16a

00-041 Warszawa

tel. 22 595 24 70

e-mail: epwarszawa@ep.europa.eu

www.europarl.pl

Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego we Wrocławiu

ul. Widok 10

50-052 Wrocław

tel. 71 337 63 63

e-mail: epwroclaw@ep.europa.eu

www.europarl.pl