Informacje o UE

Portale informacyjne

Jeśli poszukujesz sprawdzonych i wiarygodnych informacji o Unii Europejskiej, prawach, które przysługują Ci, jako jej obywatelowi lub unijnych działaniach, programach czy projektach, warto korzystać z oficjalnych stron i portali,

Sieci i punkty informacyjne

W Polsce działa wiele sieci i punktów informacyjnych, za pośrednictwem których zainteresowane osoby uzyskać mogą informacje o poszczególnych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej. Sieć Informacji Europejskiej Europe Direct prowadzi ogólną działalność informacyjną o zjednoczonej Europie, jednakże

Instytucje UE w Polsce

W Polsce swoje przedstawicielstwa ma Komisja Europejska oraz Parlament Europejski. Przeczytaj więcej o zadaniach, które realizują Przedstawicielstwo Komisji Europejskie w Polsce oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Ważne strony www

Skorzystaj z zestawienia najważniejszych stron instytucji oraz organów UE. Tutaj znajdziesz także strony Funduszy Europejskiej oraz poszczególnych programów operacyjnych.