Komisja Europejska uruchamia globalną koalicję na rzecz bioróżnorodności

 

Z okazji Światowego Dnia Dzikiej Przyrody Komisja Europejska uruchomiła 3 marca 2020 w Monako nową globalną koalicję na rzecz bioróżnorodności. Za pośrednictwem tej kampanii informacyjnej Komisja wzywa do większej mobilizacji w zakresie uświadamiana konieczności ochrony bioróżnorodności.

 

Przed kluczowym posiedzeniem COP 15 Konwencji o różnorodności biologicznej w październiku 2020 r. Komisja zwraca się do wszystkich parków narodowych, akwariów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, muzeów historii naturalnej i nauki, aby połączyły siły oraz zwiększyły świadomość społeczną na temat kryzysu naturalnego.

 

Komisarz UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: Kryzys różnorodności biologicznej jest istotnym elementem zmiany klimatu. Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej nie tylko ocali przyrodę dla przyszłych pokoleń, ale także pomoże przeciwdziałać zmianie klimatu i pozwoli uniknąć negatywnych skutków dla naszej żywności, zdrowia i gospodarki. Musimy pilnie podjąć globalne działania, bo w przeciwnym razie jedyną szansą na zobaczenie przyrody pozostaną ogrody zoologiczne i botaniczne. Byłoby to porażką całej ludzkości.

 

Dzięki swoim zbiorom, programom edukacyjnym i programom ochrony parki narodowe, akwaria, ogrody botaniczne i zoologiczne, muzea historii naturalnej i nauki są najlepszymi ambasadorami w zakresie wzmacniania świadomości społeczeństwa na temat dramatycznych skutków kryzysu związanego z bioróżnorodnością. Komisja zachęca również władze krajowe, regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, naukowców i obywateli do odegrania swojej roli w podnoszeniu świadomości przed szczytem Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie bioróżnorodności (COP 15).

 

Oczekuje się, że podczas COP 15 196 stron konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej przyjmie nowe globalne ramy na rzecz ochrony i przywracania dobrego stanu przyrody, które są równie konieczne jak porozumienie paryskie skupiające się na kryzysie klimatycznym. W następstwie szczytu koalicja na rzecz bioróżnorodności położy nacisk na skoordynowane działania przynoszące wymierne efekty, mające na celu pozytywną zmianę krzywej utraty bioróżnorodności. Inicjatywa ta jest spójna i w pełni zgodna z innymi inicjatywami i koalicjami, np. koalicją o wysokim poziomie ambicji, której przewodzi Costa Rica.